GroenLinks Zuidhorn : oproep voor indienen zienswijzen tegen fracking Pieterzijl

Van minister Wiebes (Economische Zaken) mag de NAM fracken bij Pieterzijl. De desbetreffende locatie ligt net over de grens van de gemeente Zuidhorn, maar het veld loopt voor een belangrijk deel door onder de gemeente Zuidhorn.

De fractie van GroenLinks in Zuidhorn is tegenstander van de fracking.
Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “Bij fracking wordt het milieu sterk belast. De methode vraagt het gebruik van chemicaliën. Fracking zou daarnaast de kans op aardbevingen vergroten. Bovendien zijn er andere gevolgen voor omwonenden te vrezen zoals bodemdaling en invloed op de waterhuishouding.”

Er was een andere stap logischer geweest in het afscheid nemen van aardgaswinning. Van der Hoek: “Dat het Groningenveld op termijn dichtgaat, is heel mooi. Maar als tegelijkertijd de problemen elders worden neergelegd, wordt het probleem verplaatst. Daar lijkt het nu op. En dat is niet goed. Een logische stap is dat met de sluiting van het Groningenveld ook de kleine velden worden gesloten, dus ook Pieterzijl. De problemen bij het grote veld zullen zich namelijk ook op kleinere schaal bij kleine velden voor gaan doen. Het slechte nieuws over Pieterzijl komt zeer ongelukkigerwijs tegelijk met het goede nieuws dat de winning van het grote Groningenveld wordt gestopt.”

GroenLinks Zuidhorn is blij dat het college van b&w van Zuidhorn de fracking ook duidelijk afwijst.

Klaas-Wybo van der Hoek roept zo veel mogelijk inwoners op zienswijzen in te dienen tegen het concept-instemmingsbesluit van Wiebes over het winningsplan bij Pieterzijl: “Dit is erg belangrijk. Na de terinzagelegging en de periode van zes weken van het indienen van zienswijzen volgt er een besluit van de minister. Tegen dat besluit kan dan bezwaar worden ingediend, maar deze bezwaren zijn alleen ontvankelijk als er ook een zienswijze is ingediend.”

De gemeenteraad van Zuidhorn heeft zich al in 2015 bij motie unaniem tegen fracking uitgesproken. En in februari van dit jaar sprak de raad uit dat er geen verplaatsing van het aardgasprobleem naar de kleine velden mag plaatsvinden.

GroenLinks heeft zich enkele jaren geleden ook ingezet tegen fracking bij de velden Saaksum Oost en Saaksum West in de gemeente Zuidhorn.
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk