Geen gaswinning in Pieterzijl!

Op dezelfde dag dat het kabinet besloot de gaswinning in Groningen stop te zetten, is besloten dat de NAM in Noord-west Groningen te Pieterzijl op een nieuwe plek gas uit de grond mag boren. De overheid toont zich hiermee een onbetrouwbare partner van Groningen en brengt de regio wederom in gevaar.

PETITIE

Wij zeer bezorgde burgers uit Groningen, maar ook uit de rest van Nederland constateren

dat de overheid de enige juiste beslissing genomen heeft om de gaswinning in Groningen op termijn naar nul bij te stellen,

dat ondanks deze toezegging de overheid heeft besloten de NAM in de provincie Groningen nieuwe boringen naar gas mag verrichten,

dat hiermee het vertrouwen in de overheid geschaad wordt,

dat de overheid gezien de geschiedenis de bewoners geen veilige leefomgeving kan bieden.

en verzoeken

de toestemming per direct in te trekken en geen nieuwe boringen in het noorden van het land toe te staan.

Wanneer dit door zal gaan, zal dit leiden tot:

– verwachte bodemdaling: 8 cm

– kans op aardbevingen tot schaal 3 op Richter

– gebruik van chemicaliën is schadelijk voor mens en milieu

– waardevermindering van huizen en gebouwen

 

TEKEN DE PETITIE, HET IS VAN GROOT BELANG:

http://geengaswinningpieterzijl.petities.nl/

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk