Parkeerruimte Jumbo uitgebreid

De gemeenteraad van Zuidhorn is akkoord met de aankoop van de woning aan de Schoutstraat 1 te Grijpskerk. De woning moet plaats maken om de parkeerproblematiek in Grijpskerk op te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat tijdens de piekmomenten voor winkels de parkeerplaatsen in het centrum vol zijn en er alleen nog geparkeerd kan worden aan de randen van het centrum.

Uit overleg met bewoners van de Herestraat, Dorpsbelangen Grijpskerk en Ondernemend Grijpskerk is naar voren gekomen dat men geen heil ziet in een zogenoemde blauwe zone met een parkeerduurregeling. Het alternatief was het aankopen van de woning aan de Schoutstraat.

Deze wordt gekocht voor een bedrag van 195 duizend euro. Inclusief de sloop en de aanleg van de parkeerplaatsen komen de totale kosten uit op 325.000 euro. Jumbo heeft toegezegd 150.000 euro bij te dragen aan de realisatie van het parkeerareaal dat plaats moet bieden aan 26 extra auto’s. De overige 175 duizend euro wil het college onttrekken aan de Reserve Volkshuisvesting.

Bron: De Streekkrant

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk