Stop fracken bij Pieterzijl voor leefbare omgeving!

Diverse inwoners van Grijpskerk, Pieterzijl en omgeving zijn in actie gekomen om het fracken voor gaswinning nabij Pieterzijl tegen te houden. Zij willen pleiten voor een leefbare omgevin. En zullen zienswijzen in gaan dienen tegen het instemmingsbesluit van het Ministerie van Economische Zaken. Datzelfde gaan waarschijnlijk ook diverse Plaatselijke Belangen, Gemeente Zuidhorn, Gemeente Kollumerland, Wetterskip Fryslan, Provincie Friesland en Provincie Groningen doen. Ook Dorpsbelangen Grijpskerk, Dorpscoöperatie Grijpskerk, Onze Klei en Grijpskerk Gezellig ondersteunen deze initiatieven.


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat bij de NAM niet op de kaart, alles lijkt te draaien om het geld. Dit is reeds naar alle waarschijnlijkheid in 1963 beklonken. De gevaren van het fracken bij Pieterzijl worden niet goed belicht. In het instemmingsbesluit staat dat de kans op een aardbeving 1 op 5 is en dat een beving tot een schaal van 3 op Richter kan plaatsvinden. Maar het gevaar van de breuklijn die er ligt tussen het gasveld van Pieterzijl en de gasopslag in Grijpskerk wordt niet weerlegd en onderbouwd. Neem mee het feit dat we op veengrond zitten en dat daardoor de bevingen extra krachtig gevoeld zullen worden door het opslingeren van slappe ondergrond, een ‘tsunami’ onder de grond wordt wel gezegd.


Daarbij komt nog bij dat het fracken zal gebeuren met chemicaliën, waarvan de samenstelling nog niet is vrijgegeven. Er zal na het fracken een deel van de chemicaliën achterblijven in de bodem. De waterschappen moeten door het fracken en de bodemdaling (ca. 8 cm) het waterpeil aanpassen, met de mogelijke gevolgen van dien.


Hoogste tijd om alarm te slaan heeft deze groep inwoners gedacht. Er moet een platform worden gecreëerd, waarbij we gezamenlijk het initiatief nemen om het fracken bij Pieterzijl tegen te houden door zienswijzen in te dienen. Om platform te creëren is de website www.stophetfracken.nl opgezet, waarop veel informatie te vinden is, actueel nieuws, de petitie kan worden ondertekend, maar ook kan worden gedoneerd. Donaties zijn nodig om de kosten van het maken van een goede zienswijze te kunnen dekken. Mochten mensen suggesties hebben of zich ook willen inzetten hiervoor, dan kan men mailen naar stophetfracken@hotmail.com.


Ingezonden door: Platform Stophetfracken.nl.

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk