Zienswijze tegen gaswinning Pieterzijl-oost

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is voornemens om een winningsbesluit te nemen, die de NAM de mogelijkheid biedt om in het gasveld Pieterzijl-Oost gas te winnen met behulp van hydraulische stimulatie (Fracking). Provincie Friesland, Provincie Groningen, Gemeente Kollumerland, Gemeente Zuidhorn en Wetterskip Fryslan zijn er allen op tegen.


Het indienen van een zienswijze moet grondig en op tijd gebeuren. ‘Stop het fracken’ bereidt samen met belangenorganisatie ‘Onze Klei’ een document voor, dat u kunt gebruiken als basis voor uw persoonlijke zienswijze. Uw zienswijze moet voor 9 mei in bezit zijn bij het ministerie. Deze zal eerdaags ook online op http://www.stophetfracken.nl te vinden zijn en kan gedownload worden. Volg ons ook op Facebook, want het is kort dag en alle informatie wordt nu verzameld en zo ook de planning.

De zienswijze kunt u deze week downloaden van de website, maar ook liggen deze geprint klaar bij de diverse dorpsloketten en dorpshuizen op zaterdag 5 mei a.s. Vraag uw plaatselijk belang hier ook naar. De zienswijze MOET uiterlijk maandag 7 mei 2018 op de post worden gedaan naar het Ministerie van Economische Zaken.


Uw medewerking is zeker van belang als u de gaswinning op de kleine velden wilt stoppen vanaf Pieterzijl tot aan Friesland, zodat bevingen en bodemdaling wordt voorkomen en het risico van de opslag van chemicaliën en gaslekken niet wilt nemen.


HELP MEE EN DIEN SAMEN MET ONS UW ZIENSWIJZE IN!
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk