Ledenvergadering Dorpsbelangen in het teken van herindeling

Op woensdag 23 mei a.s. houdt Vereniging Dorpsbelangen voor de 28ste keer haar
Algemene Leden Vergadering.
De vergadering vindt plaats in zaal “Ello’s Place”.
Inloop vanaf 19.30uur.
Aanvang 20.00uur.

Naast de reguliere vergadering heeft Vereniging Dorpsbelangen gemeentesecretaris Harrie Koning uitgenodigd om informatie te delen over de komende gemeentelijke herindeling.
Het zal u vast niet zijn ontgaan dat we vanaf 1 januari 2019 onder een nieuwe gemeente Westerkwartier komen te vallen.

Wat betekent dit nu?
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018 zal er een nieuwe gemeenteraad worden gekozen. De herindeling is een grote verandering.
Waar komt het nieuwe gemeentehuis?
Waar haal ik mijn rijbewijs of paspoort?
Komt politiek nu verder van de mens te staan?
Het zijn allemaal mogelijke vragen die wellicht nog steeds spelen.

Dorpsbelangen biedt u de kans om informatie te verkrijgen en natuurlijk zelf vragen te stellen.

U bent daarom van harte welkom op onze 28ste ledenvergadering.
Alle leden hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Bent u nog geen lid? Vooraf aan de vergadering kunt u zich laten inschrijven.
 

Uitnodiging
Voor de 28ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk op:
Woensdag 23 mei 2018 – aanvang 20.00 uur
In zaal “Ello’s Place”, Burmanniastraat 37, Grijpskerk.
Inloop vanaf 19.30uur: het financieel verslag en de notulen van de vorige ALV kunnen dan al worden doorgelezen. Kopieën hiervan zijn die avond aanwezig.

Agenda

1. Opening door voorzitter Johan Stevens

2. Verslag Ledenvergadering 26 september 2017

3. Jaarverslag 2017/2018

4. Financieel verslag 2017

5. Verslag kascommissie
(Dhr. J. Oostenbrink, dhr. L. Wagenaar, reserve: dhr. M. Hazenberg)

6. Benoeming kascommissie
(Dhr. L. Wagenaar, dhr. M. Hazenberg en reserve?)

7. Terugblik bestuurlijk overleg B&W

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar Mevr. F. Zuidema
Aftredend en herkiesbaar Mevr. B.Pera

9. Actuele zaken

10. Rondvraag

11. Sluiting

Pauze

Na de pauze: informatie over gemeentelijke herindeling door gemeentesecretaris Harrie Koning.

Na afloop is er tijd voor napraten onder het genot van een drankje en een hapje.

Huidig bestuur:
Dhr. J. Stevens (voorzitter)
Mevr. B. Pera (secretaris)
Mevr. A. Riemersma (penningmeester)
Dhr. L. Abbink
Mevr. F. Zuidema
Dhr. R. Tuin
Dhr. O. Tiemens
Dhr. K. Kuperus
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk