Cultuur verbindt het Westerkwartier

Op vrijdag 25 mei 2018 biedt het culturele veld Westerkwartier een manifest aan. Het manifest dient als basis voor het cultuurbeleid en geeft input voor de verkiezingsprogramma’s. In dit manifest wordt beschreven hoe rijk het Westerkwartier aan cultuur is en hoe we dit zichtbaarder en toegankelijker kunnen maken. Verbinding is hierbij het toverwoord.

Op 25 mei wordt het manifest overhandigd aan de politieke partijen en bestuurders van de vier Westerkwartiergemeenten. De nieuwe gemeente Westerkwartier heeft in vergelijking met andere gemeenten in de provincie Groningen de meeste culturele verenigingen. Dit laat zien dat cultuur een grote én belangrijke rol speelt in het Westerkwartier.

Een groep bevlogen cultuurliefhebbers uit het Westerkwartier heeft het initiatief genomen een cultuurvisie op te stellen. De initiatiefnemers hebben de afgelopen maanden nagedacht over culturele mogelijkheden voor de nieuwe gemeente. Ook is er een inspraakavond georganiseerd waar het culturele veld input kon leveren voor de cultuurvisie. Hieruit is een manifest voortgekomen, dat op vrijdag 25 mei 2018 wordt aangeboden aan de politieke partijen en bestuurders van het Westerkwartier. Dat gebeurt in het Barontheater in Opende met een avond vol cultuur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk