GroenLinks: Vervallen panden aanpakken

GroenLinks Westkwartier wil graag dat vervallen panden actief worden aangepakt. Die zijn vaak een doorn in het oog van omwonenden en andere dorpelingen. Ze hebben geen positieve invloed op de woon- en leefomgeving. Als er een duidelijke koers door een gemeente wordt uitgezet, is de kans van slagen bij de aanpak van die verpaupering van panden groter. Dat zou de nieuwe gemeente Westerkwartier mooi kunnen doen, zo vindt GroenLinks.


GroenLinks lijsttrekker Klaas-Wybo van der Hoek: “De ervaring leert dat inwoners nogal eens zeggen dat vervallen panden aangepakt moeten worden, omdat men er last van heeft. Als een gemeente dan geen stevig beleid heeft op dat gebied, kan er weinig aan gedaan worden. In het Westerkwartier zijn in de verschillende raden voorbeelden aangekaart van panden bijvoorbeeld in Grijpskerk en Zevenhuizen, waar destijds weinig tegen te doen bleek. Daarom pleiten wij ervoor dat de nieuwe gemeente Westerkwartier hierin actief is. De gemeente Leek heeft eind vorig jaar een stap in de goede richting gezet. Beleid tegen vervallen panden wordt wat GroenLinks betreft een meerjarenproject van de nieuwe gemeente. Graag zouden wij zien dat er een aanpak komt, die onderdeel is van een woon- en leefbaarheidsplan. Daarin kan onder meer de aanpak van verpauperde panden geregeld worden. Lang niet altijd hoeft dat te leiden tot sloop. Herstel en herbestemming zijn ook goede oplossingen. Een zogenaamde uitgebreide excessenregeling als onderdeel van de Welstandsnota kan daarvoor gebruikt worden. Die regeling geeft een gemeente dan het recht eigenaren van verpauperde panden sneller aan te schrijven met het dringende verzoek iets aan de verpaupering te doen. De gemeente kan met die regeling ook sneller naar de rechter stappen. Samenwerking met eigenaren, buren, dorpsverenigingen en hypotheekverstrekkers levert het nodige op. Elders is al positieve ervaring opgedaan met een dergelijke werkwijze.”
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk