Sloop voor nieuwe parkeerplekken begonnen

Vanmorgen is er een start gemaakt met voorbereiding van het slopen van bungalow. Deze moet plaatsmaken voor 31 nieuwe parkeerplaatsen. De sloop werkzaamheden duren ongeweer anderhalve week.

Oosterhof Holman gaat daarna aan de slag voor het maken van nieuwe parkeerplaatsen en hoopt in december hiermee klaar te zijn.


Afgelopen jaren is het parkeren in en rond het centrum van Grijpskerk een terugkerend item geweest in het overleg met Dorpsbelangen Grijpskerk en Ondernemend Grijpskerk. Met het verwerven van perceel Schoutstraat 1, in goed overleg met de bewoner/eigenaar, is het mogelijk het bestaande parkeerareaal uit te breiden. Dit perceel grenst aan het bestaande parkeerterrein van de Jumbo.

Wethouder Henk Bakker: “De afgelopen jaren hebben we geregeld met inwoners, dorpsbelangen en ondernemend Grijpskerk om tafel gezeten over het parkeren in Grijpskerk. We hebben ook onderzoek laten doen naar de mogelijkheden. Met de uitbreiding van het parkeerterrein aan de Schoutstraat kunnen we het beste tegemoetkomen aan de wensen van de inwoners van Grijpskerk. We zijn blij dat dit nu kan. Voor een groene aanblik en natuurlijke omgeving zorgen we voor mooie beplanting op en rondom het parkeerterrein.“

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk