Geertje Dijkstra-Jacobi aanjager tweede rondweg tussen N355 en A7

Succes heeft vele vaders, maar er is maar één moeder …


Jarenlang heeft Geertje Dijkstra-Jacobi samen met haar fractiegenoot vanuit de oppositie in de gemeenteraad van Zuidhorn gepleit voor een aansluiting vanaf Nieuwklap (Aduard) richting Westpoort / A7. Er werd soms om gelachen: “Daar heb je haar weer”. Maar toch zette Dijkstra-Jacobi tot aan de dag van vandaag door. Bij alle dossiers waar wegen, bereikbaarheid en leefbaarheid aan de orde kwam, pleitte ze voor de aansluiting tussen Nieuwklap en de A7 . Daarbij werd door haar ook over de grenzen heen gekeken en pleitte ze voor inpassing voor de ontsluiting van de Suikerunie Vierverlaten, zodat bietenauto’s niet meer door de stad hoeven te rijden. Hierbij rekening houdend met de wensen van de verkeerscommissie Hoogkerk. Ook zij waren allen enthousiast door het door Dijkstra-Jacobi aangedragen plan. Dijkstra-Jacobi noemde dit in haar pleidooien een win-win situatie!

Al jarenlang is de bereikbaarheid in het geding voor stad en ommeland. Een goede ontsluiting voor álle inwoners, agrariërs en ondernemers is van wezenlijk belang. Ook bij de vaststelling van de gebiedsvisie Middag-Humsterland is hier door Dijkstra-Jacobi op gehamerd en op allerlei verschillende manieren is er door haar in de afgelopen jaren aandacht voor gevraagd en contact gezocht met de Provincie.

Dijkstra-Jacobi is zeer verheugd dat er eindelijk vanuit de Provincie een onderzoek komt naar een tweede rondweg. “Ik heb veelvuldig contact gehad met diverse partijen zoals Transport Logistiek Nederland, ondernemers, agrariërs en inwoners. Zij omarmen mijn idee. We moeten gewoon realistisch zijn en dat is dat we het met alleen het openbaar vervoer niet gaan redden. En ja … ik weet dat we allemaal liever geen extra asfalt willen, maar je moet ook beseffen dat al het verkeer dat vaststaat ook heel veel fijnstof in de atmosfeer doet verdwijnen met alle gevolgen van dien.”

Geertje Dijkstra-Jacobi staat in de nieuwe gemeente Westerkwartier niet meer op de lijst voor de VVD, maar heeft gekozen voor lokale partij VZ Westerkwartier en daarmee voor Groninger Belang. “Ik wil u vragen om op 21 november a.s. op mij te stemmen. Als beoogd wethouder zou ik als aanjager van deze rondweg graag betrokken blijven bij een betere ontsluiting van ons prachtig Westerkwartier. Lijst 8 kandidaat 2.”
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk