Het Piepke gemeentelijk Monument

Op 17 oktober 2018 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zuidhorn besloten , het stenen boogbruggetje aan de Westerwaarddijk , genaamd "Het Piepke", aan te wijzen als Gemeentelijk Monument.

Het Piepke is al 25 jaar eigendom van de Stichting Kluften en Waarden. De Stichting heeft Het Piepke in 1993 laten restaureren en sindsdien onderhoudt de Stichting  Het Piepke. Mede dankzij de donateurs van de Stichting is Het Piepke nog steeds in prima conditie. De Stichting vond het echter nu wel eens tijd worden dat Het Piepke de extra waardering zou krijgen die het verdient. Daarom heeft het bestuur van de Stichting Kluften en Waarden bij de Gemeente Zuidhorn een verzoek ingediend om Het Piepke de status van Gemeentelijk Monument te verlenen.Na  advies  van de welstand en monumentencommissie, die unaniem positief was, hebben Burgemeester en Wethouders het besluit genomen om Het Piepke tot Gemeentelijk Monument te verheffen.

Dat betekent in de eerste plaats erkenning van de cultuur historische waarde van Het Piepke. Ook is nu de gemeentelijke monumenten verordening van toepassing, die onder andere bepaalt dat het monument niet mag worden beschadigd of afgebroken. Dit biedt zeker voor de langere termijn meer zekerheid dat Het Piepke in stand blijft. Een ander voordeel is dat er voor de Stichting Kluften en Waarden nu meerdere loketten beschikbaar zijn waar men terecht kan voor advies en onderhoud van Het Monument.

Het Bestuur van de Stichting Kluften en Waarden is zoals u zult begrijpen, zeer verheugd met het besluit van de Gemeente. Het Bestuur dankt hierbij de donateurs die er voor hebben gezorgd dat Het Piepke de afgelopen 25 jaar goed onderhouden heeft kunnen worden, en hoopt en verwacht dat nog lang vol te houden.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk