Grijpskerker connectie in nieuw gemeentebestuur

Grijpskerker connectie in nieuw gemeentebestuur

De kogel lijkt door de kerk als het gaat om het nieuwe bestuur van de gemeente Westerkwartier. Het college van de gemeente gaat bestaan uit vertegenwoordigers van VZ Westerkwartier, CDA, ChristenUnie en PvdA. En wie kijkt naar de aanstaande wethouders zal een sterke Grijpskerker connectie zien.

Maandag maakten de partijen bekend dat zij het in elkaar zien zitten. In de eeuwenoude borg op Nienoord in Leek presenteerden de fractievoorzitters van de partijen hun coalitieakkoord dat de titel ‘Samen Westerkwartier maken’ kreeg.

Een aantal punten uit het akkoord:

  • Vergroten werkgelegenheid door (beter) aan te sluiten bij het onderwijs in de regio en lokale arbeidsmarkt
  • Aandacht voor laaggeletterdheid
  • Gemeentegericht afspraken met de politie over ondermeer terugdringen drank- en drugsproblematiek:
  • Intensieve samenwerking met sportverenigingen, scholen, huisartsen en welzijnsorganisatie om ‘positieve gezondheid’ te realiseren
  • Specifiek aandacht voor ouderen
  • Actief inzetten op sociale woningbouw in te ontwikkelen woningbouwgebieden
  • Kijken naar een mogelijkheid voor een noord-zuid-verbinding wat betreft fysieke bereikbaarheid
  • Toestaan van winkelopenstelling voor supermarkten op zondagen
  • Zes keer per jaar zondagopenstelling voor overige ondernemers

Grijpskerker connectie
Wie kijkt naar het college dat naast de burgemeester gaat bestaan uit vier wethouers, ziet een aantal bekende namen. Zo is aanstaand wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi woonachtig in Grijpskerk. Neo-wethouder en CDA-voorman Hielke Westra is opgegroeid in ons dorp. Andere wethouders zijn Bert Nederveen (ChristenUnie) en Elly Pastoor (PvdA). Oud-Grijpskerker Koos Wiersma is voorlopig burgemeester van de nieuwe gemeente.

Naast het college van B&W lijken ook sowieso twee Grijpskerkers actief in de nieuwe gemeenteraad: Klaas Wybo vd Hoek (GroenLinks) en Annejet Jansma (CDA). Of er door het doorschuiven van Geertje Dijkstra-Jacobi een plek vrijkomt voor Onno Koopmans (VZ Westerkwartier) in de raad is (bij het schrijven van dit artikel) niet duidelijk.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk