Uitnodiging Presentatie Dorpsmanifest

Uitnodiging Presentatie Dorpsmanifest

U i t n o d i g i n g  

Wat : Presentatie Dorpsmanifest Grijpskerk

Wanneer:    maandag 4 maart 20.00 uur ( vanaf 19.45 staat de koffie klaar)  

Waar:

Kerkplein 6,  Grijpskerk

Op maandag 4 maart 2019 zal het dorpsmanifest aan het dorp worden gepresenteerd.

De resultaten van alle gesprekken die de afgelopen tijd zijn gehouden met de dorpsbewoners zijn samengevat in het manifest.

Onderwerpen als “hoe willen we dat het dorp er in de toekomst uit ziet “ en

  • wat vinden we belangrijke voorzieningen “, zijn cruciaal in het manifest.

Wij nodigen u van harte uit bij deze presentatie aanwezig te zijn 

 

Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden 

en 

Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk