Oproep

Oproep

Begin februari 2019 verscheen het eerste exemplaar van ons dorpskrant “de Grijpskerker “  Het krantje is ontstaan vanuit de behoefte om nieuws vanuit verenigingen en organisaties breed te kunnen delen met de rest van het dorp.

Ander gezegd: allemaal organiseren we wel eens activiteiten waarvan we denken dat het mooi zou zijn om daar meer mensen mee te bereiken; breder dus als de eigen club.

Er gebeurt heel veel in ons mooie dorp, maar heel veel mensen weten dat niet.

Het kan gaan bv om uitnodigingen voor concerten, (sport) manifestaties, sozen, etc etc.  Uitgangspunt is alleen dat het niet mag gaan over commerciële activiteiten.

Daarom deel uw informatie met ons, via het dorpskrantje.  De volgende Grijpskerker komt uit omstreeks 10 april. Uw informatie ontvangen wij graag uiterlijk 25 maart.   De informatie kan naar redactie@grijpskerkverbonden.nl

Daarbij….we zijn ook nog steeds opzoek naar een originele leuke naam voor ons krantje ….er zijn al een aantal suggesties binnen.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk