Vragen van GroenLinks

Vragen van GroenLinks

Schriftelijke vraag

(art. 49 Reglement van orde) 

Schriftelijke vraag van de fractie van GroenLinks Westerkwartier

Ingediend op 11/03/2019

Ingediend door: Klaas-Wybo van der Hoek

Onderwerp:

Sluiting gasopslag Grijpskerk

Inleiding:

Volgens berichten gaat de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk in 2021 dicht. Eind vorig jaar zou de NAM als eigenaar van de opslag GasTerra hebben laten weten het contract met GasTerra als de handelaar niet te willen verlengen. Wij hebben begrepen dat de aankondiging van de sluiting al in 2021 een verrassing is voor de gemeente en ook voor Dorpsbelangen van dorpen als Grijpskerk, Kommerzijl en Niezijl. De sluiting is op termijn gunstig voor de veiligheid en de rust in de ondergrond, maar zal ook o.m. gevolgen kunnen hebben voor verdere bodemdaling, landschap en omgeving.

Vragen:

  1. Wanneer is het college op de hoogte gesteld van de sluiting van de gasopslag Grijpskerk?
  2. Tot welke datum zou de gasopslag oorspronkelijk open blijven?
  3. Welke gevolgen heeft de sluiting voor de bodemdaling?
  4. Welke gevolgen heeft de sluiting voor de werkgelegenheid?
  5. Welke risico’s brengt de sluiting mee voor de huizen, boerderijen en andere gebouwen in de dorpen Grijpskerk, Niezijl, Kommerzijl en de omgeving?
  6. Hoe lang heeft de NAM nog zorgplicht voor de gevolgen bij en na sluiting van de opslag?
  7. Welke gevolgen heeft de sluiting voor het NAM-park (o.m. beheer, onderhoud) bij Kommerzijl?
  8. Op welke wijze gaat het college de belangen van de dorpen en omwonenden behartigen bij de sluiting van de gasopslag?
  9. Wat zijn de gevolgen voor de OZB-inkomsten van de gemeente?

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk