Dorpsbelangen bijgepraat over plannen gasopslag Grijpskerk

Dorpsbelangen bijgepraat over plannen gasopslag Grijpskerk

Afgelopen dinsdagavond heeft de NAM een toelichting gegeven aan vertegenwoordigers van dorpsbelangen Kommerzijl, Niezijl, Grijpskerk en Pieterzijl over de plannen om het contract met GasTerra voor gasopslag Grijpskerk in 2021 op te zeggen. Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Hielke Westra waren namens de gemeente Westerkwartier aanwezig bij de bijeenkomst in het dorpshuis van Kommerzijl.

Inloopbijeenkomsten
Met de vertegenwoordigers van dorpsbelangen is afgesproken dat de NAM in de vier omliggende dorpen een inloopbijeenkomst organiseert. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners een toelichting krijgen op de plannen van de NAM om te stoppen met gasopslag op de locatie Grijpskerk en aangeven welke vragen zij hebben en welke kansen zij zien.

Draagvlak vanuit de omgeving
Eind 2018 heeft de NAM de intentie uitgesproken het contract met GasTerra op te zeggen. Het heeft de voorkeur van de NAM om het gasveld te produceren en samen met andere partijen op zoek te gaan naar een alternatieve bestemming. Hierbij heeft de NAM aangegeven dit alleen te doen als draagvlak vanuit de omgeving bestaat. Op verzoek van de vertegenwoordigers van de verschillende dorpsbelangen zal de gemeente Westerkwartier de regie voeren op het proces van de planontwikkeling.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk