Koninklijke onderscheidingen voor Dhr. Bargebos

Koninklijke onderscheidingen voor Dhr. Bargebos

De heer S.R. Bargerbos (72) te Grijpskerk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

  • medeoprichter en penningmeester van Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk
  • vrijwilliger bij de klaverjasclub Grijpskerk
  • penningmeester van de Oranjevereniging Grijpskerk
  • voorzitter van de buurtvereniging de Enkhoek te Grijpskerk
  • voorzitter van Stichting Beheer en Exploitatie van het Recreatiecentrum De Enk Grijpskerk
  • penningmeester van de bridgeclub Leo 55 plus te Tolbert
  • voorzitter van de Stichting Jeu de Boules Westerkwartier
  • ondersteuning buitenlandse prostituees
  • ondersteuning familielid in de laatste fase van het leven

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk