Dorpsbelangen: “College B&W, houd focus op bouwontwikkelingen”

Dorpsbelangen: “College B&W, houd focus op bouwontwikkelingen”

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerkwartier kwam dinsdagavond kennismaken met het bestuur van Dorpsbelangen Grijpskerk. De burgemeester en wethouders willen voor de zomer alle vertegenwoordigers van de 41 dorpen in de gemeente bezoeken. Grijpskerk was het 23e dorp tot nu toe.

Burgemeestersstoel
Wat is de beste plek om gemeentevertegenwoordigers te ontvangen? In Grijpskerk zijn er een aantal opties. Maar er was één die vanuit historisch oogpunt het meest voor de hand lag. Dat was het oude gemeentehuis. De plek waar tot 1990 de voormalige gemeente Grijpskerk werd bestuurd. Speciaal voor deze gelegenheid werd de originele, voormalige burgemeestersstoel tijdelijk in huis gehaald. De stoel van waaruit oud-burgemeesters als Mulder, De Graaf en Beishuizen Grijpskerk en omgeving bestuurden. Zo gebeurde het dat oud-Grijpskerker en waarnemend burgemeester Wiersma op de enige echte stoel zat waar hij hoort.

Ondanks schaalvergroting dichtbij
Het nieuwe gemeentebestuur is sinds begin dit jaar actief. Het college heeft als doel om -ondanks de schaalvergroting van de gemeente- dichtbij de mensen te staan. Om die reden wil men alle dorpen in de nieuwe gemeente Westerkwartier bezoeken. Waarbij Leek de grootste kern is en Saaksum de kleinste. Voor het bezoek aan Grijpskerk waren burgemeester Wiersma, wethouders Nederveen, Dijkstra-Jacobi en Westra en twee ambtenaren op bezoek geweest in Oldehove en Kommerzijl. Wethouder Pastoor moest verstek laten gaan.

Bouw als gemene deler
Zoals gezegd heeft het dagelijks bestuur 23 van de 41 dorpen bezocht. Hoewel ieder dorp zijn eigen aandachtpunten heeft, is de gemene deler wel het thema woningbouw. Een onderwerp dat ook in Grijpskerk al de nodige jaren op de agenda staat. Het spreekt dan ook voor zich dat vanuit dorpsbelangen er nadrukkelijk is genoemd aandacht te hebben en te houden voor bouwontwikkelingen in Grijpskerk. Waarbij aandacht moet zijn voor woningbouw, maar ook voor de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting voor ondernemers.

Grijpskerk: interessant woondorp
Grijpskerk is op het gebied van voorzieningen en bereikbaarheid een interessant dorp in het westen van de provincie Groningen. Waar dorpen als Zuidhorn met nieuwbouw door sommigen wordt gezien als ‘een buitenwijk van Groningen’, is het voor Stadjers die buiten Groningen willen wonen juist interessant om naar ietwat kleinschaliger dorpen te verhuizen. Met de voorzieningen die Grijpskerk biedt is het dorp daarom een zeer interessante optie voor veel jonge gezinnen. Immers, er zijn scholen voor basis- en middelbaar onderwijs, er is een goede treinverbinding, er is ruimte voor recreatie en ontspanning en het winkelaanbod is prima. Met het oog daarop is het college nogmaals uitdrukkelijk verzocht aandacht te hebben voor woningbouwontwikkelingen in het dorp. Daarbij ook kijkend naar starters op de woningmarkt en senioren. Woensdagavond spreekt de gemeenteraad over de toekomstige woonvisie van de gemeente.

Ondergrondse gasopslag
Een thema dat momenteel ook op de politieke agenda staat is het besluit van de NAM om de ondergrondse gasopslag te sluiten. Enkele weken geleden heeft dorpsbelangen Grijpskerk met dorpsbelangen van Niezijl, Pieterzijl en Kommerzijl gesproken. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van de gemeente en de NAM. Er is de NAM toen meegegeven dat het noodzakelijk is om de inwoners van Grijpskerk te betrekken bij de ontwikkelingen. De gemeente Westerkwartier staat daar ook voor. Gisteravond heeft het college aangegeven samen met het dorp op te willen trekken.

Bereikbaarheid
Zoals eerder gemeld is bereikbaarheid van het dorp een belangrijk gegeven. Om die reden is ook gesproken over dit onderwerp. Waarbij het ging over bereikbaarheid via spoor, water en weg. Met de aanwezigen is onder meer gesproken over de ontwikkelingen van de spoorverdubbeling en de opstoppingen die regelmatig ontstaan bij de Gaarkeuken. Daarnaast is nogmaals kenbaar gemaakt dat de busverbinding door Grijpskerk belangrijk is. Op het gebied van wegenstructuur is aangegeven dat de gemeente met andere partners kijkt naar een zogenaamde hoofdwegenstructuur. Wat wil zeggen dat men nadenkt over de bereikbaarheid binnen de gehele gemeente en de verbinding van de A7 naar Noord-Groningen. De bereikbaarheid van ons dorp Grijpskerk wordt daarin meegenomen.

Verdere ontwikkelingen
Naast bovenstaande punten zijn nog diverse thema’s over tafel gegaan. Zowel tijdens het officiële als tijdens het officieuze deel na het overleg. Denk aan welzijn, duurzaamheid, de netheid en uitstraling van het dorp, de aanpak van bijvoorbeeld de omgeving van de Poel, de zorg voor onderwijs in het dorp en sluipverkeer door (en daarmee verkeersveiligheid in) het dorp, etc.

Goed gevoel en rol gemeentebestuur
Het bestuur van dorpsbelangen kijkt met een goed gevoel terug op de bijeenkomst en heeft de wens en de verwachting uitgesproken om vaker met elkaar contact te hebben. Met daarbij als belangrijk punt: zorg er nadrukkelijk voor dat de inwoners geïnformeerd blijven over ontwikkelingen op het gebied van woningbouw. Dat is echter niet alleen een punt voor het college, maar ook voor de mensen die in de gemeenteraad zitten en vanuit die hoedanigheid (mede) bepalen hoe de toekomst van ons dorp eruitziet.

 

Filmpje
Om de aanwezigen kennis te laten maken met Grijpskerk werd tijdens de bijeenkomst een video over het dorp getoond. Onderstaande video is daar een verkorte weergave van.

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk