Informatiebijeenkomst Ondergrondse Gasopslag Grijpskerk

Informatiebijeenkomst Ondergrondse Gasopslag Grijpskerk

Geachte inwoner,

U woont in de nabijheid van onze ondergrondse gasopslag tussen Grijpskerk en Kommerzijl. U hebt misschien gehoord of gelezen dat wij het plan hebben om deze opslag van aardgas eind 2021 te gaan beëindigen. Onze wens is om het nog aanwezige gas te winnen en het terrein vervolgens, in overleg met belanghebbenden, een andere bestemming te geven.

Dit roept wellicht vragen bij u op. Vragen waarover wij graag met u in gesprek gaan.  Ik wil u daarom uitnodigen voor een bijeenkomst over de toekomst van de gasopslag en de locatie.

Wij hebben inmiddels met de gemeente Westerkwartier en met vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Grijpskerk, Kommerzijl, Niezijl en Pieterzijl gesproken. In deze gesprekken hebben wij zowel de beëindiging van de gasopslag als ook onze voorkeur voor gas winning mogen toelichten. Ook hebben wij met de gemeente en dorpsbesturen afgesproken dat wij in elk van de vier dorpen een bijeenkomst organiseren.  Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Kommerzijl (dorpshuis De Soltketen, Dorpsstraat 25) donderdag 23 mei 2019
  • Grijpskerk (De Nieuwe Wierde, Burmanniastraat 1) maandag 27 mei 2019
  • Pieterzijl (dorpshuis De Wending, Schoolstraat 4) donderdag 13 juni 2019
  • Niezijl (dorpshuis ’t Schanshuus, Hoofdstraat 83) donderdag 20 juni 2019

De (inloop)bijeenkomsten beginnen om 17.00 uur en eindigen om 20.00 uur. (U kunt dus binnenlopen wanneer ubwilt -red) U kunt bij verschillende informatiepanelen met medewerkers van NAM in gesprek. Om 17.15 uur, 18.15 uur en 19.15 uur worden er korte centrale presentaties gegeven.De gemeente Westerkwartier zal ook bij de bijeenkomsten aanwezig zijn.

Wij zien u graag bij een van de vier bijeenkomsten. Bent u verhinderd om de bijeenkomst in uw eigen dorp bij te wonen, dan kunt u natuurlijk ook een van de overige drie bijeenkomsten bezoeken.

Om een goede inschatting te maken van het aantal bezoekers vragen wij u zich vooraf aan te melden, wij kunnen dan bij de opstelling van de zaal en de catering rekening houden met het aantal bezoekers. U kunt zich aanmelden door:

Wilt u bij aanmelding aangeven met hoeveel personen u aanwezig bent en welk tijdstip uw voorkeur heeft? Ik hoop u op een van de vier bijeenkomsten te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Wessel de Haas
Asset-manager

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend