GroenLinks Westerkwartier: afbouw gaswinning in het Westerkwartier

GroenLinks Westerkwartier: afbouw gaswinning in het Westerkwartier

De fractie van GroenLinks Westerkwartier wil dat de aardgaswinning in het Westerkwartier stopt. Dit stelde de fractie in het raadsoverleg van deze week aan de orde.

GroenLinks-fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “Op de voorlichtingsbijeen-komsten over het gasveld Grijpskerk enkele dagen geleden bleek duidelijk dat de NAM weer gas wil winnen in Grijpskerk. Dat had de Nam ook al eerder aangekondigd. De NAM erkent eerlijk dat hier risico’s aan zitten voor aardbevingen en andere gaswinningsschade. Er worden zelfs financiële voorzieningen getroffen om deze te compenseren. De risico’s en schade zijn vanzelfsprekend minder dan bij het veel grotere Slochterenveld. Toch blijkt dat er ook bij kleinere gasvelden schade is. Bovendien is het Grijpskerker veld een van de grootste onder de kleine velden. Inwoners in het Westerkwartier zullen bij nieuwe en doorgaande aardgaswinning kans op schade hebben, maar ook op onzekerheid, stress en waardevermindering van hun huizen en bedrijven. Groningers hebben al genoeg ellende van de gaswinning: dat moet echt ophouden.

Daarnaast bestaat er nog steeds het plan om te gaan fracken, bijvoorbeeld bij Pieterzijl. Bij fracken wordt gas gewonnen door onder hoge druk water, zand en chemicaliën in gesteente in de bodem te spuiten. Deze methode is slecht voor het milieu.

GroenLinks vindt het onverantwoord om in deze tijd nieuwe aardgaswinning ter hand te nemen. Het vertrouwen in de Nam en de overheid is al slecht en zal hierdoor helemaal op een dieptepunt komen.

Als je anno 2019 stug doorgaat met de aardgaswinning in ons gebied, dan moeten we ons wel afvragen onder welke steen de voorstanders hebben gelegen en kennelijk nog steeds liggen.”

GroenLinks heeft in het raadsoverleg aan het college van B&W en de raad gevraagd om zich tegen de aardgaswinning te keren. Zo nodig vraagt GroenLinks daarover een uitspraak bij de behandeling van de Perspectievennota begin juli.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk