Woningbouw Grijpskerk van de grond met ontwikkeling locatie Meindertsma

Woningbouw Grijpskerk van de grond met ontwikkeling locatie Meindertsma

De woningbouw in Grijpskerk komt van de grond met de ontwikkeling van locatie Meindertsma. Donderdag 20 juni aanstaande is de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar Kroonsfeld BV voor de ontwikkeling van deze locatie.  Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi ondertekent de overeenkomst namens de gemeente. De ondertekening vindt plaats om 9.00 uur in het gemeentehuis te Zuidhorn.

Wethouder Ruimtelijke Ordening, Geertje Dijkstra-Jacobi: “Met dit plan gaat een lang gekoesterde wens van de inwoners van Grijpskerk en de gemeente in vervulling. Binnenkort ligt het bestemmingsplan ter inzage. Omdat de periode van terinzagelegging in de zomervakantie valt, is met dorpsbelangen Grijpskerk afgestemd de inwoners te attenderen op deze termijn. Dit gebeurt onder meer via een brief aan omwonenden en een bericht op de site https://ingrijpskerk.nl/

Locatie Meindertsma

De locatie ligt aan de oostzijde van Grijpskerk tussen de Groningerstraatweg, de rondweg en het plan Oost. Ontwikkelaar Kroonsfeld heeft hier een terrein gekocht ter grootte van circa 1,7 ha. In overleg met de gemeente is hiervoor een plan ontworpen. Het plan bestaat uit de bouw van 25 woningen van het type 2-onder-1 kap en vrijstaande woningen. De ontwikkelaar maakt het  gebied bouw- en woonrijp. Na oplevering draagt de ontwikkelaar het openbare gebied over aan de gemeente.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk