Dorpsbelangen verwacht woningbouw na formele ondertekening

Dorpsbelangen verwacht woningbouw na formele ondertekening

Gemeente Westerkwartier en projectontwikkelaar Kroonsfeld BV hebben donderdagmorgen de ontwikkeling van woningbouw in Grijpskerk beklonken. Wethouder Dijkstra en een vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar zetten de handtekeningen om de ‘locatie Meindertsma’ gereed te maken voor nieuwbouw. Dorpsbelangen is erg content met de ondertekening. Daarbij merkt dorpsbelangen wel op dat goede informatievoorziening naar omwonenden én toekomstige bewoners essentieel is. Daarnaast geeft dorpsbelangen aan erg geinteresseerd te zijn in het tijdpad tot de daadwerkelijke realisatie van de plannen. Naar verwachting zal begin 2020 met de woningbouw worden begonnen.

Altijd behoefte aan woningbouw geweest

Met de ondertekening lijkt na jaren nieuwbouw in Grijpskerk gerealiseerd te worden. Wie de mediaberichten er van de laatste tientallen jaren op naslaat, leest dat er al lange tijd behoefte is aan woningbouw. Hoewel er jaren geleden een bouwcrisis is geweest, is de behoefte aan goede woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren al die tijd aanwezig geweest. Niet voor niks zijn de afgelopen jaren gezinnen uit Grijpskerk vertrokken naar andere plaatsen omdat men geen doorgroeimogelijkheden had.  Met de aanstaande woningbouw lijkt dat niet meer nodig. Tijdens de ondertekening werd aangegeven dat makelaars Dijkstra en Havinga de verkoop van de kavels gaan verzorgen. Op een later moment zal daar meer informatie over komen.

Bijdrage aan leefbaarheid

Het realiseren van nieuwbouw in Grijpskerk is niet alleen het realiseren van nieuwe woningen. Het is een bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp en omgeving. Het onderwijs, verenigingsleven en ondernemend Grijpskerk hebben alleen toekomst als er doorstroming en stabiliteit plaatsvindt: zowel voor jongeren als ouderen moet plaats zijn om te wonen, te leven en te recreëren. Waar iemand ook vandaan komt. De vicieuze cirkel wordt door de realisatie van nieuwe woningen niet doorbroken, waardoor verwacht mag worden dat ook de leefbaarheid op hoog niveau blijft. Dat is waar het dorpsbelangen om gaat en waarom dorpsbelangen met regelmaat in gesprek is met gemeente en andere partners.

Wat Grijpskerk te bieden heeft

Het dorp Grijpskerk heeft een voor velen ‘dorps karakter’. Men groet elkaar zoveel mogelijk, inwoners dragen als vrijwilligers vaak bij aan diverse activiteiten en verenigingen en de voorzieningen zijn op een zeer acceptabel niveau. Dit, aangevuld met een treinstation, 20 minuten reisafstand naar Groningen, onderwijsvoorzieningen etc, maakt Grijpskerk voor veel mensen interessant. Vooral voor mensen die juist bewust willen kiezen voor dat dorpse karakter. Grijpskerk heeft ten slotte veel te bieden in iedere levensfase. Trots mogen inwoners van Grijpskerk ook uitstralen.

Inzet dorpsbelangen

Dorpsbelangen Grijpskerk vindt het belangrijk om op te komen voor de leefbaarheid en saamhorigheid in Grijpskerk. Niet alleen voor de inwoners van nu, maar ook voor toekomstige inwoners en bezoekers. Dorpsbelangen is daarom erg content met de contacten met de gemeente Westerkwartier. In mei heeft het bestuur met een bijna voltallig college gesproken. Daarbij zijn diverse zaken voorbij gekomen. Woningbouw was daar één van. Maar ook de ontwikkelingen op het gebied van de gasopslag. Daar is over op te merken dat dorpsbelangen ook in dit geval staat voor de belangen van het dorp en haar inwoners. Daarnaast is dorpsbelangen erg content met de plannen om de Poel te herstructureren. Verder zijn er diverse plannen voor de realisatie van snel internet (glasvezel), aanleg van laadpalen en aandacht voor logistieke knooppunten, zorg en veiligheid. Dorpsbelangen is erg uiteraard ook erg blij met ontwikkelingen rondom het multifunctioneel centrum in het dorp.

Lid worden?
Steunt u dorpsbelangen in de realisatie van een leefbaar Grijpskerk? Word dan donateur. Met uw bijdrage van 10 euro per jaar zorgt u ervoor dat ons dorp ook in de toekomst een serieuze gesprekspartner met andere partijen blijft. Wat uiteindelijk alle inwoners van het dorp ten goede komt.  Mail voor aanmelding of meer informatie naar dorpsbelangengrijpskerk@gmail.com

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk