Gemeente unaniem over gaswinning

Gemeente unaniem over gaswinning

Het volledige gemeentebestuur staat afwijzend ten opzichte van gaswinning vanaf het NAM-complex bij Grijpskerk. Daarnaast roept de raad de landelijke politiek op om het fracken bij Pieterzijl af te wijzen. Dat werd woensdagavond duidelijk tijdens de raadsvergadering.

Dorpsbelangen bij gemeenteraad
Tijdens de raadsavond werd een motie ingediend die zowel door alle politieke partijen als door het college van Burgemeester en Wethouders werd ondersteund en aangenomen. Dorpsbelangen Grijpskerk was bij de raadsvergadering aanwezig. Zowel voorafgaand aan als na de raadsvergadering spraken diverse lokale politici met de aanwezige van dorpsbelangen. Ook tijdens de informatiebijeenkomsten lieten diverse raadsleden zich informeren over de plannen van de NAM en spraken zij met vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen dorpsbelangen.

Betrokkenheid
De NAM heeft de afgelopen periode vier informatiebijeenkomsten georganiseerd. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten vinden vervolggesprekken plaats tussen NAM en de gemeente. Ook de verenigingen dorpsbelangen van Niezijl, Pieterzijl, Kommerzijl en Grijpskerk worden daarbij betrokken. Op de achtergrond is Dorpsbelangen Grijpskerk actief als het gaat om de situatie rondom de toekomst van de huidige NAM-opslag. Zo is er ook op informele manier contact geweest met bestuurders bij de provincie en heeft het regelmatig met de gemeente contact. Dorpsbelangen wil na de zomervakantie kijken of het mogelijk is om een informatiebijeenkomst voor dorpsbewoners te organiseren. Daarvoor is contact met een aantal mensen dat inhoudelijk kennis heeft op gebieden die de gaswinning raken.

Moties Grijpskerk en Pieterzijl
Naast de motie over de toekomst van de NAM-locatie bij Grijpskerk, spraken raadsleden ook over de situatie bij Pieterzijl. Net als de eerste motie, werd ook die van Pieterzijl unaniem aangenomen. Dat betekent dat de gemeenteraad en het college NAM, het kabinet en de Tweede Kamer oproept om de plannen voor fracking bij de gaswinning in te trekken ofwel niet toe te staan. Eerder gaf ook de provincie aan in beroep te gaan tegen het fracken.

Beide moties zijn te vinden op www.westerkwartier.nl. Via deze link is ook terug te zien hoe door de raad over de moties wordt gesproken. De fragmenten over de moties zijn aan het eind van het beeldverslag. De raadsvergaderingen zijn altijd online te bekijken.

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk