Snel internet in Grijpskerk; hoe zit dat?

Snel internet in Grijpskerk; hoe zit dat?

Tijdens de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Grijpskerk in april, werd het bestuur gevraagd zich sterk te maken voor glasvezel. Hoewel dorpsbelangen hier geen zeggenschap over heeft, wil het toeval wel dat er ruim twee maanden na de ledenvergadering concrete plannen voor glasvezel zijn. Onlangs zijn twee inwoners van ons dorp op verzoek van dorpsbelangen aanwezig geweest bij een informatieavond van een van die aanbieders.

Aanbieders
De komende periode gaan (sowieso) drie aanbieders van glasvezel de boer op in Grijpskerk en omgeving. Alle drie proberen een glasvezelvariant aan te bieden. Hierdoor zijn de inwoners die daarin meegaan verzekerd van snel internet in de toekomst. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de plek van glasvezel verschillend kan zijn (binnen en buiten de bebouwde kom).

De aanbieders zijn:

Geen voorkeur
Dorpsbelangen spreekt geen voorkeur uit als het gaat om aan te leggen organisaties voor glasvezel / snel internet. Wel raadt het inwoners aan om de informatie over snel internet door de drie partijen door te nemen. Overigens valt te verwachten dat de aanbieders zelf ook aan de nodige reclame gaan doen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering maandagavond werd het onderwerp glasvezel ook besproken. Via deze link is ook terug te zien hoe door de raad en de betrokken wethouder over dit onderwerp spraken.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk