10 minuten voor goed wonen

10 minuten voor goed wonen

De gemeente Westerkwartier gaat aan de slag met een nieuwe woonvisie. De woonvisie moet duidelijkheid geven over de woon- en leefwensen van de Westerkwartierder. En dus ook voor de wensen van de inwoners van Grijpskerk. Om die reden is het van groot belang om een enquête in te vullen. Immers, als je je wensen doorgeeft is de kans groter dat dit uitgevoerd kan worden. Stilte en toekijken is om die reden niet verstandig.

Samenwerking
Voor het maken van nieuwe plannen met de dorpen en ook om nieuwe afspraken te kunnen maken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties is geactualiseerd woonbeleid nodig. Eén van de bouwstenen van de nieuwe woonvisie is een woningmarktonderzoek. Dit onderzoek voert de gemeente samen met de woningcorporaties Wold&Waard, Vredewold en Wierden en Borgen uit. KAW uit Groningen ondersteunt de gemeente bij het uitvoeren van het marktonderzoek en het opstellen van de woonvisie. Maar daarbij is input vanuit ons dorp noodzakelijk.

10 minuten
In de vragenlijst kun je aangeven waar we trots op zijn, waar kansen liggen, maar ook waar op korte termijn veranderingen noodzakelijk zijn. Al met al duurt het invullen zo’n tien minuten. Tien minuten ie op termijn een groot verschil kunnen maken. De enquête is te vinden via www.kaw.nl/westerkwartier.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk