Bestemmingsplan Grijpskerk uitbreiding oost (locatie Meindertsma) ter inzage

Bestemmingsplan Grijpskerk uitbreiding oost (locatie Meindertsma) ter inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan Grijpskerk oost en bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 juli 2019 zes weken ter inzage.

Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van Grijpskerk in oostelijke richting. Deze locatie staat in de volksmond ook bekend als de “locatie Meindertsma”. Er komen maximaal 25 woningen, in een mix van vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen. De nieuw te bouwen woningen liggen met hun voorgevels rond een groen, brinkachtige kerngebied. Rond dit kerngebied ligt de lusvormige hoofdontsluiting. De nieuwe woonbuurt wordt ontsloten via een insteekweg vanaf de Groningerstraatweg. De aantakking van deze nieuwe buurtontsluiting wordt als een snelheidsremmende aansluiting vormgegeven, bijvoorbeeld als en licht verhoogd kruisingsvlak. Een tweede ontsluiting ligt aan de westzijde van het buurtje, dit is een verbinding voor wandelaars en fietsers richting de Juursemakluft, die ook als calamiteitenontsluiting voor hulpdiensten dienst doet. De zuidoostrand van het buurtje grenst aan de Bindervoetpolder, een provinciale weg. Aan deze kant is het buurtje afgezoomd met natuurlijk groen, bestaande uit een langgerekte, natuurlijke waterpartij met een natuurlijke oever aan de zijde van het woonbuurtje en een strakke oever aan de zijde van de provinciale weg. De bestaande bermsloot is in deze waterpartij geïntegreerd.

Het ontwerp-bestemmingsplan kan digitaal geraadpleegd worden via deze link (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1969.BPGK18UITB2-OW01/cs/217089.692/586656.461/844.9646279157275)

De officiële publicatie van het bestemmingplan en de wijze waarop u eventueel een zienswijze kunt indienen vindt u via deze link. (https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-170980.html)

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk