Verbouwing MFC start na de zomer!

Verbouwing MFC start na de zomer!

Na een voorbereiding van ruim 2 jaar, heeft Vrijdag 12 juli de ondertekening van de gunning van de verbouw en nieuwbouw van MFC De Nieuwe Wierde plaatsgevonden. Bouwbedrijf Hoekstra uit Noordhorn gaat na de zomer starten met de verbouw van het huidige gebouw en de aanbouw van een nieuwe grote zaal. Onder het genot van koffie met gebak en toeziend oog van de betrokken partijen vond de heugelijke ondertekening plaats.

De voorbereidingsperiode was langer dan gedacht en heeft veel tijd gekost. Maar als gekeken wordt naar de nu voorliggende bouwplannen, dan was het de moeite waard.

Met deze verbouwing wordt een goede basis gelegd voor de Nieuwe Wierde, waarin het verzorgingscentrum van de NNCZ, de Bieb 3.0. (Biblionet), het historisch archief van Kluften en Waarden, de huidige gebruikers van Kerkplein 6 en het Multifucntionele centrum een plaats krijgen. Hiermee wordt het verzorgingstehuis voor Grijpskerk behouden en wordt er een impuls gegeven aan de leefbaarheid van Grijpskerk en omgeving.

Deze verbouwing wordt mogelijk gemaakt door zelfredzaamheid en subsidies van de Provincie Groningen, de nieuwe Gemeente Westerkwartier, het SNS fonds, het Rabobank coöperatiefonds, het J.S. Scholten & H.S Kammingafonds, het Koplopers traject van de voormalige gemeente Zuidhorn, de Gebiedscooperatie Westerkwartier en de Rabobank clubactie.

Na de zomer volgt een bijeenkomst voor de omgeving en bewoners van de nieuwe Wierde, waarin de aannemer en het bestuur van het MFC Grijpskerk uitleg geven over de verbouwing, de nieuwbouw en de planning hiervan.

Een interne bouwcommissie is ingesteld om de uitvoerende bouwzaken van het MFC begeleiden.

Verwacht wordt dat de verbouw en nieuwbouw volgend jaar om deze tijd gerealiseerd zijn.

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk