MFC nieuwsbrief 5

MFC nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 5
Dit is de vijfde nieuwsbrief en de tweede nieuwsbrief in de nieuwe stijl. Van diverse lezers hebben wij de nodige complimenten gekregen. Onze dank hiervoor. Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er al weer een aantal dingen veranderd, processen doorlopen en vooruitgang geboekt. Een aantal zaken zijn al weer enige tijd veranderd maar brengen wij in deze nieuwsbrief toch nog even naar voren. Wij wensen jullie veel leesplezier!
Bouw     

Na een voorbereiding van ruim 2 jaar, heeft Vrijdag 12 juli de ondertekening van de gunning van de verbouw en nieuwbouw van MFC De Nieuwe Wierde plaatsgevonden. Bouwbedrijf Hoekstra uit Noordhorn gaat na de zomer starten met de verbouw van het huidige gebouw en de aanbouw van een nieuwe grote zaal. Onder het genot van koffie met gebak en toeziend oog van de betrokken partijen vond de heugelijke ondertekening plaats.

De voorbereidingsperiode was langer dan gedacht en heeft veel tijd gekost. Maar als gekeken wordt naar de nu voorliggende bouwplannen, dan was het de moeite waard.

Met deze verbouwing wordt een goede basis gelegd voor de Nieuwe Wierde, waarin het verzorgingscentrum van de NNCZ, de Bieb 3.0. (Biblionet), het historisch archief van Kluften en Waarden, de huidige gebruikers van Kerkplein 6 en het Multifucntionele centrum een plaats krijgen. Hiermee wordt het verzorgingstehuis voor Grijpskerk behouden en wordt er een impuls gegeven aan de leefbaarheid van Grijpskerk en omgeving.

Deze verbouwing wordt mogelijk gemaakt door zelfredzaamheid en subsidies van de Provincie Groningen, de nieuwe Gemeente Westerkwartier, het SNS fonds, het Rabobank coöperatiefonds, het J.S. Scholten & H.S Kammingafonds, het Koplopers traject van de voormalige gemeente Zuidhorn, de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de Rabobank clubactie.

Na de zomer volgt een bijeenkomst voor de omgeving en bewoners van de nieuwe Wierde, waarin de aannemer en het bestuur van het MFC Grijpskerk uitleg geven over de verbouwing, de nieuwbouw en de planning hiervan.

Een interne bouwcommissie is ingesteld om de uitvoerende bouwzaken van het MFC begeleiden.

Verwacht wordt dat de verbouw en nieuwbouw volgend jaar om deze tijd gerealiseerd zijn.

Meer nieuws over veranderingen
Even voorstellen vanuit de Bibliotheek

Hallo, ik ben Ilja Tigchelaar, sinds april 2019 werkzaam als programmamedewerker in de bibliotheek in Grijpskerk. Ik kijk er naar uit vorm te kunnen geven aan de plannen van de samenwerkende partijen en vooral naar het voortzetten van die samenwerking in ‘De Nieuwe Wierde’.

Zaalruimte huren in De Nieuwe Wierde?
Langzamerhand weten steeds meer huurders de weg naar De Nieuwe Wierde te vinden. Logisch want De Nieuwe Wierde beschikt over een gevarieerd aanbod aan zaalruimte en een ruim assortiment aan dranken en hapjes.
Gasten van buitenaf zijn ook van harte welkom om te eten in het restaurant dagelijks tussen 12.00 – 13.30 uur.Het hart van De Nieuwe Wierde, “Het Dorpsplein” is incidenteel voor een middag of avond te huren voor grote groepen en daarnaast zijn er een aantal ruimtes, geschikt voor 12 tot 38 personen die zowel ’s ochtends, ’s middags als ’s avonds te huren zijn.
Welke zalen kunnen wij u bieden en wat zijn onze huurprijzen?
Het Dorpsplein – tot 100 personen – € 65,-
De Kernterp  – 12 – 16 personen – € 15,-
De Priel          – 12 – 16 personen – € 15,-
De Slenk         – 16 – 22 personen – € 25,-
De Priel en de Slenk zijn gescheiden door een vouwwand en ook samen te huren voor € 35,- en alle prijzen zijn per dagdeel.
Het biljart is overdag vrij toegankelijk voor iedereen. Wil je in een besloten groep(je) biljarten dan kan je dit reserveren voor  € 10,-. Dit kan ook voor de avonduren.
Wilt u meer weten over onze mogelijkheden of een ruimte reserveren dan kunt u tijdens kantooruren bellen met De Nieuwe Wierde, telefoonnummer 0594-212531.
Nieuw in Het Dorpsplein, een Lunchcafé
Om nog meer vorm te geven aan Het Dorpsplein is er gekeken naar de mogelijkheden van de keuken in De Nieuwe Wierde. Het kan zo een toevoeging zijn aan de dingen die er allemaal gebeuren gaan in de toekomst. Maar waarom wachten tot…. tja wanneer? Omdat de warme maaltijd per 2 september naar de avonduren gaat, kan het lunchcafé daarvoor in de plaats komen. Een ieder is van harte welkom zowel de bewoners van de Nieuwe Wierde als familieleden, buurtgenoten, inwoners van Grijpskerk en omliggende dorpen. Leuk en handig voor iedereen die gebruik wil maken van het MFC. Wellicht kunt u uw zaalhuur hierop aan laten sluiten. Mogelijkheden genoeg en dat willen wij ook.Per 2 september gaat het lunchcafé open, dit willen we graag wat feestelijk aanpakken en daarom bieden wij de eerste week het 12 uurtje aan voor € 3.50 in plaats van € 5,-

Dagelijkse openingstijden zijn:
Het lunch café 12.00 – 13.30 uur
Het restaurant 17.00 – 19.00 uur
Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden in het lunch café  of in  het restaurant tijdens de warme maaltijd, neem dan contact op met:
Mieneke Alting    mieneke.alting@nncz.nl  of
Hilly Holtrop         hillyholtrop@gmail.com

Wandeltochten     

Wandelaars van de zuid route van het Pronkjewailpad en de Parels van het Westerkwartier maken tot dus ver positief gebruik van De Nieuwe Wierde als stempelpost. Op de turflijst is te zien dat er 70 wandelaars al binnen zijn geweest, maar niet alle wandelaars zijn geturfd, het zijn er zeker meer. Gastvrij onthaal is een groot ding voor de wandelaar.  Sommige wandelaars nemen de tijd voor een kopje koffie of een ijsje. Anderen lopen gelijk weer door.  Wandelaars die even tijd nemen voor een praatje zijn tevreden over de ontvangst.
De routes gaan nog door tot november. De gehele zomer kunnen er nog wandelaars komen, sommigen lopen alleen en anderen houden ervan om met meerdere personen te lopen.

Zomervakantie     

De zomervakantie is voor de scholen begonnen alsmede voor vele bewoners van Grijpskerk en omliggende dorpen. De Nieuwe Wierde is gewoon open tijdens de vakantie en u kunt gerust eens naar binnen lopen. Vanuit het MFC wensen wij iedereen een fijne vakantie toe. Tot de volgende nieuwsbrief.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk