Gasopslag Grijpskerk; hoe zit het nu?

Gasopslag Grijpskerk; hoe zit het nu?

De gaswereld is momenteel erg in beweging. Daarom zegt de NAM in maart van dit jaar dat het de opslag in Grijpskerk niet meer nodig heeft en vermoedelijk sluit in 2021.

Vraagtekens
De mededeling dat de opslag sluit leidt in het dorp, maar ook in de gemeentelijke politiek tot vraagtekens. Vooral als het gaat om de effecten van de sluiting, wat er met de opslag gaat gebeuren en wat de gevolgen voor de omgeving zijn. NAM laat weten te willen zoeken naar een andere invulling van het gebied en dit sámen met de omgeving te gaan doen. Tijdens meerdere bijeenkomsten wordt gesteld dat de NAM ‘het anders wil doen dan destijds rondom het Slochterenveld’. Daarbij wordt regelmatig het woord ‘ontzorgen’ genoemd. Waarbij niet wordt uitgelegd wat hiermee bedoeld wordt.

Gesprekspartners
Vanaf het moment dat het besluit via een aantal media naar buiten komt, gaan dorpsbelangen van Niezijl, Kommerzijl, Pieterzijl en Grijpskerk in gesprek met gemeente Westerkwartier en NAM. Daarbij is de gemeente een belangrijke gespreks- en sparringspartner. Al laten de dorpsbelangen weten (gezond) kritisch te zijn naar alle betrokken partijen.

Verbazing
Mede op verzoek van de betrokken dorpsbelangen worden door de NAM informatiebijeenkomsten georganiseerd in de eerder genoemde dorpen. Hoewel NAM het anders wil doen dan in het verleden, krijgen veel inwoners een onprettig gevoel over de wijze waarop de organisatie zich presenteert voorafgaand en tijdens de bijeenkomsten. Dat NAM aangeeft resterend gas uit de grond nabij Grijpskerk te willen halen, leidt tot verbazing. Aanwezigen hebben het gevoel dat deze mededeling tussen neus en lippen wordt gedaan. Er is vooral zorg over de voorgenomen winning. Vooral vanwege de onzekerheid die dat met zich meebrengt. Daarbij is niet duidelijk wat er met ontzorgen wordt bedoeld.

Verbinding
Ondertussen voert Dorpsbelangen Grijpskerk meerdere gesprekken met gemeente en NAM en houdt regelmatig contact met beide instellingen Ook is verbinding gelegd met de gemeentelijke politiek door aanwezig te zijn tijdens raadsvergadering maar ook bij andere momenten waar raadsleden aanwezig zijn. De gemeentelijke politiek geeft vervolgens in een raadsvergadering aan geen gaswinning te willen. Alle politieke partijen in de gemeente én het college van Burgemeester en Wethouders schaarden zich hier unaniem achter.

Naast de verschillende gesprekken met direct betrokken partijen, is ook gesproken met een aantal inwoners van ons dorp die vanuit hun achtergrond kennis hebben van gaswinning, juridische zaken en andere aanverwante zaken. Zij fungeren als klankbord voor dorpsbelangen en adviseren waar dat nodig is.

Geen besluiten bekend
Eerder deze maand heeft minister Wiebes laten weten dat het ministerie toe wil werken naar het beëindigen van de gaswinning in het Slochterengebied. Of dit gevolgen heeft voor de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk is niet bekend. Het is in ieder geval duidelijk dat er vanaf maart tot nu geen besluiten bekend zijn bij dorpsbelangen. Dorpsbelangen Grijpskerk blijft daarom, gesteund door inwoners van het dorp, alert als het gaat om de toekomst van de ondergrondse opslag en verwacht daar waar het kan vroegtijdig op de hoogte te worden gebracht van te nemen besluiten.

Informatiebijeenkomst eind oktober
Dorpsbelangen is van plan om in oktober een informatiebijeenkomst te organiseren voor inwoners van het dorp Grijpskerk. Hoewel er inhoudelijk over de plannen van de gasopslag vermoedelijk niks gemeld kan worden, gewoonweg omdat daar niets van bekend is en dorpsbelangen geen regie heeft over de ontwikkelingen, is het wel goed om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. Meer informatie over die avond wordt binnenkort bekend gemaakt. Wilt u iets met dorpsbelangen delen? Mail dan naar dorpsbelangengrijpskerk@gmail.com.

Achtergrond NAM-locatie
De NAM-locatie, waar de gasopslag onderdeel van is, is in de jaren ’90 ontwikkeld. Sinds die tijd is er veel gebeurd.  Via deze link is een tijdlijn te vinden waar globaal te zien is wat de achtergrond van de omgeving is. Het is niet volledig, maar schetst wel een algemeen beeld.

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend