Laadpalen in het Westerkwartier

Laadpalen in het Westerkwartier

Het college van burgemeester en wethouders heeft de plaatsing van laadpalen in het openbare gebied een impuls gegeven door in te stemmen met een plan voor het plaatsen van laadpalen , de plaatsingsleidraad (2019-2022) en de aanpak voor het vervolgproces. Dit alles moet het realiseren van laadpalen in de gemeente makkelijker maken en de uitrol versnellen zodat individuele aanvragers voor een laadpaal in het openbare gebied hierdoor meer gefaciliteerd worden.

1000 laadpalenplan

Het plaatsen van laadpalen is gebaseerd op het zgn. 1000 laadpalenplan, een samenwerking tussen de provincies Groningen en Drenthe en 21 gemeenten waaronder de gemeente Westerkwartier.

De deelnemende partijen willen het vervoer groener en slimmer maken. Elektrische auto’s dragen bij aan een schone lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast. Het aantal elektrische auto’s groeit en daarmee ook de behoefte aan laadpalen. De 1000 laadpalen kunnen in de deelnemende gemeenten geplaatst worden, tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2022. De grote omvang van het aantal laadpunten leidt tot een gunstige laadprijs van 29 cent per kWh inclusief btw.

Alle dorpen een laadpaal

Het college heeft besloten om bovenop de aansluiting bij het 1000 palen plan van de provincie het mogelijk te maken dat ieder dorp in het Westerkwartier een paal kan krijgen.

Wethouder Hielke Westra; “ Wij vinden het belangrijk dat iedere kern van onze gemeente een laadpaal aan kan vragen, zodat zoveel mogelijk inwoners gebruik kunnen maken van de laadpalen”. Verder wordt nagegaan of voor bedrijven een subsidieregeling in het leven kan worden geroepen om op eigen terrein (openbare) laadpalen te realiseren.

Om de inwoners meer te betrekken bij de mogelijke locaties waar de gemeente openbare laadlocaties heeft gepland zullen er inloopbijeenkomsten worden georganiseerd. Meer informatie over  het aanvragen van laadpalen kunt u vinden op; https://openbaarladen.nl/westerkwartier.

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk