Informatiebijeenkomst gasopslag 24 oktober

Informatiebijeenkomst gasopslag 24 oktober

De gaswereld is enorm in beweging. Hoewel de toekomst van de ondergrondse opslag in Grijpskerk en concrete plannen van de NAM nog niet duidelijk zijn, organiseert Dorpsbelangen Grijpskerk donderdagavond 24 oktober een bijeenkomst voor inwoners van Grijpskerk. De inloop is vanaf 19.15 uur in de Nieuwe Wierde. De bijeenkomst start om 19.45 uur. Noteer deze datum alvast in de agenda.

Informatiebijeenkomsten NAM
In mei en juni organiseerde de NAM informatiebijeenkomsten in Kommerzijl, Pieterzijl, Niezijl en Grijpskerk. De NAM gaf toen aan: “Onze wens is om het nog aanwezige gas te winnen en het terrein vervolgens, in overleg met belanghebbenden, een andere bestemming te geven.” Uit de bijeenkomsten in de dorpen en ook na het agenderen in de lokale politiek, bleek dat er vanuit de omgeving geen draagvlak is om gas te winnen.

Maar tijdens de bijeenkomst en in de periode erna bleek ook dat er in Grijpskerk veel vraagtekens zijn over wat gaswinning doet met de omgeving. Om die reden wil Dorpsbelangen Grijpskerk inwoners informeren over gaswinning en eventuele gevolgen ervan. Dat ondanks het gegeven dat nog niet duidelijk is wat exact de toekomst is van de gasopslag.

Invulling bijenkomst
Tijdens de bijeenkomst staan een aantal onderwerpen centraal. Het gaat dan onder meer om de geschiedenis en achtergrond van de NAM-locatie, inzicht krijgen in de ondergrond en de eventuele gevolgen voor die ondergrond en de beleving en gevoelens van mensen die te maken hebben (gehad) met de gevolgen. Voor deze onderwerpen zijn drie gasten bereid gevonden om hun verhaal te vertellen.

De NAM gaf in de bijeenkomsten aan dat het drie zaken wil organiseren voordat daadwerkelijk gas gewonnen kan worden. Het gaat dan om het gaswinningsplan, het ontzorgen van de omgeving (afspraken maken over eventuele schade, fondsen en afhandeling) en het terugvloeien van een deel van de lusten naar de dorpen die de grootste last van de gaswinning. Hoewel nog niet duidelijk is wat er gaat gebeuren, willen we tijdens de bijeenkomst ook ingaan op deze drie punten.

Hoewel nog veel onduidelijk is en de politieke omstandigheden zodanig zijn dat er nog veel kan veranderen, vinden we het wel noodzakelijk om een bijeenkomst te organiseren. De bijeenkomst is bedoeld voor inwoners van Grijpskerk. Om die reden verzoeken we aanwezigen om tijdens de bijeenkomst hun contactgegevens achter te laten, zodat we waar nodig ook direct contact kunnen opnemen.

 Op InGrijpskerk.nl is een overzicht geplaatst met de NAM-locatie als centraal thema.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk