Gemeente vernieuwt de Poel

Gemeente vernieuwt de Poel

Aankomende week starten werkzaamheden aan de Poel in Grijpskerk. De werkzaamheden zijn nodig omdat de kademuur van het Poeldiep zo is aangetast dat deze op termijn kan verzakken. In overleg met onder meer de Oosterkadegroep, omwonenden, begrafenisvereniging en Dorpsbelangen is door de gemeente gekeken hoe de Poel functioneler en moderner ingericht kan worden. Zonder de historische achtergrond en het aanzien geweld aan te doen. 

Visitekaartje voor het dorp
De laatste jaren blijkt dat diverse partijen, op verschillende momenten, gebruik maken van de omgeving van de Poel. Zo is het naast een festiviteitenlocatie ook de plek waar mensen hun fiets- of wandeltocht door het Westerkwartier en Hogeland starten of eindigen. Daarnaast is het een begin of eindpunt voor mensen die een dagje uit varen gaan. Bovendien is de Poel de toegang tot de begraafplaats. Al die facetten zouden volgens betrokken partijen gecombineerd moeten worden in een plek dat als visitekaartje voor het dorp dient. 

Rigoureuze aanpak
De afgelopen maanden zijn meerdere gesprekken geweest tussen de gemeente en eerder genoemde partijen. Dit heeft erin geresulteerd dat aankomende week wordt gestart met de herstelwerkzaamheden / vervanging van de kademuren. Daarbij wordt ook de houten vlonder verwijderd. In plaats daarvan komt een lager pad dat vanaf twee kanten toegankelijk wordt (zie foto’s).

Naast de werkzaamheden aan de kade wordt ook het straatwerk aangepast en is aandacht voor de groenvoorziening. Een deel van het straatwerk kan worden gebruikt als parkeervoorziening. Daar komen ook laadpalen. Bovendien is het de bedoeling dat er een rioolaansluiting en elektriciteitsvoorzieningen komen. Daarvan wordt gebruik gemaakt tijdens activiteiten die op die plek georganiseerd gaan worden.

Februari afgerond
De werkzaamheden starten aankomende week en zullen naar verwachting tot begin februari duren. Dit hangt uiteraard af van de weersomstandigheden. De aannemer houdt zoveel mogelijk rekening met de omwonenden en gebruikers van de begraafplaats. Hoewel een en ander met hekken wordt afgezet, blijft het raadzaam om voorzichtig te zijn als de werkzaamheden zijn gestart.

Onderstaande artist impressions zijn afkomstig van Gemeente Westerkwartier

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk