MFC Nieuwsbrief 6

MFC Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 6
Hierbij nieuwsbrief 6. Nu de dagen weer korter worden en het weer af en toe guur kan zijn,  krijgen mensen zin om binnen te gaan genieten. Het MFC gaat gewoon door. Zo is begin deze maand de eerste paal geslagen onder veel belangstelling van de genodigden en de bewoners van De Nieuwe Wierde. Al die tijd heeft het bestuur en hebben de vrijwilligers van het MFC niet stil gezeten. Veel hiervan is niet direct zichtbaar maar nu de bouw begonnen is wordt het voor iedereen duidelijk dat er al bergen verzet zijn. Naast deze nieuwsbrieven die wij sturen, informeren wij ook de kranten en die hebben vanuit hun kant ook aandacht gegeven aan de ontwikkelingen van het MFC. Zo kan iedereen lezen wat voor iets moois neergezet wordt. Hieronder nog een aantal onderwerpen verder uitgewerkt.
De eerste paal     
Op vrijdag 1 november 2019 was het eindelijk zover, de eerste paal voor de bouw van het Multifunctioneel Centrum in Grijpskerk ging de grond in.
Toen in februari 2016 de Zonnehuisgroep Zuidhorn met de plannen naar buiten kwam om het zorgcentrum de Wierde in Grijpskerk te gaan sluiten, sloeg dit bericht als een bom in. Niet alleen bij de bewoners maar ook bij veel inwoners van Grijpskerk en de omliggende dorpen. Maar al snel werden er vanuit de gemeenschap initiatieven ontplooit en plannen gesmeed om het zorgcentrum voor het dorp te kunnen behouden. Een samenwerkingsverband tussen het NNCZ en de nieuw opgerichte Stichting MFC Grijpskerk, gesteund door de toenmalige gemeente Zuidhorn moest er voor zorgen dat het zorgcentrum behouden bleef. Na een verbouwing en uitbreiding zouden het woon-zorgcentrum NNCZ, het MFC en de door beide partijen samen opgerichte Vennootschap onder Firma Het Dorpsplein samen het gebouw gaan gebruiken.
Drie jaar en acht maanden later was het eindelijk zo ver. De eerste paal voor de uitbreiding ging de grond in. Wethouders Nederveen en Westra van de nieuwe gemeente Westerkwartier zorgden er samen met voorzitter Petra Koopmans van de Stichting MFC Grijpskerk onder grote belangstelling voor dat de eerste paal de grond in ging.
Petra Koopmans schetste in haar toespraak dat er door veel vrijwilligers al bergen werk verzet zijn en dat er door veel instanties al veel geld bijeen gebracht was. Wethouder Nederveen gaf aan veel respect te hebben voor de inzet van de dorpsgemeenschap voor dit unieke project en wethouder Westra benadrukte het belang van dit centrum voor Grijpskerk en de omliggende dorpen.
De bedoeling is dat in de zomer van 2020, als de uitbreiding en verbouwing gerealiseerd zijn het vernieuwde gebouw De  Nieuwe Wierde een ontmoetingsplek wordt voor jong en oud. Naast het zorgcentrum zullen onder andere de bibliotheek en heel veel verenigingen gebruik gaan maken van het gebouw en zullen er in de nieuwe zaal festiviteiten, concerten en andere bijeenkomsten voor grote groepen mogelijk zijn.
Vorderingen van de bouwDe verbouwing van het MFC is in volle gang. En dat moet ook want volgens planning moet de ruwbouw voor de kerst klaar zijn waarna na de jaarwisseling de afbouw kan beginnen zodat medio februari de buitenkant klaar moet zijn!
Hieronder een foto-impressie van de bouw:
De bouwput is gegraven.                            De hei-installatie staat gereed voor het slaan van de eerste paal
 De bekisting wordt in gereedheid gebracht.                           En vol gestort met cement.
Bij KoBo techniek is men in volle gang met de staalconstructie
Sint Maarten in het Dorpsplein.     
De kleintjes van de basisscholen De Triangel, De Borgstee en van kinderopvang Het Speelhuis en kinderopvang Vrolijk kwamen maandag 11 november met hun zelfgemaakte lampionnetjes op bezoek  in De Nieuwe Wierde in Grijpskerk.
Ze liepen rondjes door Het Dorpsplein en de kinderen die durfden zongen hun eigen liedjes voor de bewoners. Het was een aandoenlijk gezicht om de kleintjes door Het Dorpsplein te zien lopen. Het werd een gezellige ochtend voor bewoners en kinderen en dat is precies wat we voor ogen hebben met Het Dorpsplein: een ontmoetingsplek voor jong en oud!
Agenda    
Incidentele activiteiten in Het Dorpsplein

Datum 16 november ’19
Vrijwilligersavond voor genodigden

Datum 20 november ’19
Modehuis Kort
Tijd: 10-12 uur

Datum 21 november ’19
Voorlees wedstrijd door kinderen van de Triangel en de Borgstee
Tijd 10.00 uur

Datum 22 november ’19
Kennismaken, voor genodigden, met burgemeester van der Tuuk

Datum 22 november ’19
Kluften en Waarden, lezing over
Onderwerp: Eise Eisinga, ( de bouwer van het planetarium in Franeker)
Door: Dhr. Arjen Dijkstra ( hoofd universiteits museum RUG)
Aanvang : 20.00 uur
Toegang : vrij
Datum 30 november

Datum 4 december ‘19
Jaarlijkse verkoop van de welfare
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Met:
Verkoop van o.a: gebreide sokken/sjaals, handdoeken met geborduurde rand

Datum 17 december ‘19
Kerstviering Ouderensoos Grijpskerk
tijd: 14.30 – 16.30 uur
Muzikale begeleiding door: Henriette de Vries uit Roden
Toegang: € 6.-

Gezocht: Vrijwilliger voor administratieve ondersteuning     
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die onze penningmeester wil ondersteunen. Het betreft licht administratief werk voor Het Dorpsplein, je hoeft geen financiële kennis te hebben. Het Dorpsplein is een samenwerking tussen het MFC en de NNCZ. Samen runnen zij het gebouw de Nieuwe Wierde. Wil jij ons helpen Het Dorpsplein verder vorm te geven?

Je reactie kun je mailen naar info@mfcgrijpskerk.nl.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend