100 donateurs

100 donateurs

100 donateurs

Onlangs kon de Stichting Kluften en Waarden uit Grijpskerk,hun honderdste donateur inschrijven.

In  het (openbare) historisch archief van de Stichting, ontving  Nathan Slangen uit Grijpskerk uit handen van de penningmeester Hugo Luijken, zijn unieke donateurs bewijs.

“ Ik vind het belangrijk dat deze stichting de geschiedenis  van Grijpskerk bewaart en daarover ook regelmatig naar buiten treedt “, zegt Nathan. “De lezing die de Stichting in november j.l. organiseerde over Eise Eisinga heeft mij zeker over de streep getrokken om donateur te worden”.

“ Het voortbestaan van onze stichting is afhankelijk van onze donateurs “ legt  Hugo uit. “ Deze mijlpaal is enerzijds een signaal dat ons werk wordt gewaardeerd, en anderzijds is de groei van het aantal donateurs goed voor de financiële huishouding van de stichting.Deze honderdste aanmelding stimuleert hopelijk meer mensen  om ook donateur te worden van de Stichting Kluften en Waarden “. Zie voor meer informatie over onze stichting, www.archiefgrijpskerk.nl

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk