Nieuwsbrief “De Laatste Eer”

Nieuwsbrief “De Laatste Eer”

 nieuwsbrief 2020

Waarom

Via deze nieuwsbrief willen wij u als lid op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij onze uitvaartvereniging.

Bestuur

Ons bestuur heeft op dit moment de volgende samenstelling:

 

  1. Cazemier-Renkema (penningmeester, ledenadministratie)
  2. IJsinga (secretaris)
  3. van der Kooi
  4. Ruiter-Van Dijk (voorzitter)
  5. Stoutmeijer-Faber (verzorging aula)

 

Het bestuur is in 2018 grotendeels vernieuwd. Mocht u interesse hebben in een bestuursfunctie bij onze vereniging, dan horen wij dat graag van u.

Ledenwerving

Om als vereniging te kunnen blijven bestaan, is het belangrijk dat we genoeg leden hebben. Maar ook dat er een bestuur is. Er zijn zelfs al verenigingen in de omgeving die gaan fuseren. Ook u kunt in uw omgeving laten weten dat er een uitvaartvereniging is, zeker als er nieuwe bewoners zijn. Heeft u informatie nodig, neem dan contact met ons op.

Het Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de uitvaartvereniging “De Laatste Eer” biedt u vele voordelen. Zo worden uw belangen behartigd door deskundigen van de vereniging zonder commercieel doel. U bent bovendien verzekerd van een persoonlijk afscheid in een vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld opbaring in de aula.

De vereniging heeft een samenwerkingsverband met uitvaartonderneming H.H. Hulzebus te Groningen tegen gunstige tarieven.  Bij overlijden keren wij een pakketwaarde uit.

Ledenbestand

Als er wijzigingen plaatsvinden in uw gezin of op uw adres wilt u die dan doorgeven aan:

delaatsteeergrijpskerk@live.nl

Contributie 2020

De contributie 2020 is vastgesteld op € 18,– per persoon. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid als één of beide ouders lid zijn van onze vereniging.

Maak uw kind(eren) lid!

Algemene ledenvergadering 2020

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op maandag 21 april 2020 in de aula (ingang parkeerterrein Jumbo). Aanvang 20.00 uur. Tijdens deze vergadering wordt door het bestuur verslag gedaan over het afgelopen jaar. Ook kunt u dan vragen stellen. Kom daarvoor dan naar onze ledenvergadering!

Persoonlijk wensenboekje

Voor onze leden is een persoonlijk wensenboekje beschikbaar. In dit boekje heeft u de mogelijkheid om aan te geven op welke wijze u later uw uitvaart geregeld wilt zien. Het boekje is op aanvraag te verkrijgen.

Bij overlijden

Onze uitvaarten worden verzorgd door Hulzebus Uitvaartverzorging

050-525 1800

(dag en nacht bereikbaar)

http://www.hulzebus-uitvaartverzorging.nl

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk