Ledenvergadering Dorpsbelangen uitgesteld

Ledenvergadering Dorpsbelangen uitgesteld

Het bestuur van Dorpsbelangen Grijpskerk heeft besloten de algemene ledenvergadering van vrijdag aanstaande, 20 maart, uit te stellen tot een later moment. Het zal geen verrassing zijn, maar een bevestiging van wat velen al vermoedden. Het is nog niet bekend wanneer de ledenvergadering wordt gehouden. Uiteraard worden de leden daarvan op de hoogte gesteld.

Daar waar het mogelijk is, zal het bestuur deze verplaatsing ook mailen naar de leden waarvan het emailadres bekend is. Ben je lid en heb je niet eerder een mailadres doorgegeven; doe dit dan alsnog. Stuur daarvoor een mail naar dorpsbelangengrijpskerk@gmail.com.

Lidmaatschap

De vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk behartigt en bewaakt in brede zin de belangen van iedereen die in Grijpskerk woont, verblijft of werkt. Daarbij heeft de vereniging oog voor de korte en lange termijn. In het jaaroverzicht dat aanstaande vrijdag gepresenteerd zou worden – en op een later moment alsnog wordt gedaan- is onder meer te lezen dat het bestuur dit jaar bezig en in overleg is geweest over: ontwikkelingen woningbouw, ondergrondse gasopslag, aanleg glasvezel, renovatie ‘de Poel’, ontwikkelingen onderwijs, etc.

Nieuwe inwoner van ons dorp of al langer woonachtig, maar nog geen lid? Meld je aan via dorpsbelangengrijpskerk@gmail.com. Een berichtje via het contactformulier van deze website kan ook. Dit bericht wordt dan doorgestuurd naar Dorpsbelangen.

Lidmaatschap bedraagt jaarlijks tien euro. 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk