Lauwers College Grijpskerk staat samen (online) sterk

Lauwers College Grijpskerk staat samen (online) sterk

De scholen zijn al een aantal weken gesloten en iedereen begint zijn weg te vinden binnen het online lesgeven, online lessen volgen en het thuiszitten. Doordat het Lauwers College te Grijpskerk werkt met het Gepersonaliseerd Onderwijs (GO) systeem hebben de leerlingen van de onderbouw al de stof en opdrachten bij zich. Ook wordt er door de docenten gecommuniceerd via deze Learning Portal en kan het thuisonderwijs beter worden doorgezet. De leerlingen van de onderbouw beschikken ook allemaal over een Chromebook, wat voor leren op afstand goed van pas komt. Erik Dijkstra, docent geschiedenis en maatschappijleer vertelt meer over het GO-systeem: “Het thuiswerken is voor veel leerlingen en docenten even wennen in deze tijd. Het voordeel van onze Learning Portal is dat de lesstof digitaal is. Met GO, het gepersonaliseerd onderwijs, leren de leerlingen werkdoelen stellen en plannen.” Daarnaast is er ook veel aandacht voor coaching op afstand en dat in combinatie met de Learning Portal. “Vooral het plannen is in deze tijd van thuiswerken een vaardigheid die goed van pas komt. Ik bel iedere week en kwartier met mijn coachleerlingen en dan bespreken we hoe het gaat, wat er gebeuren moet en wanneer. Ik merk dat de zelfstandigheid bij de leerlingen nog meer is gegroeid in de afgelopen periode. Maar het belangrijkste is dat het goed met ze gaat op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid. En dat is ook een onderwerp waar we het in deze gesprekken over hebben.”

Naast het harde werken en het thuiswerken is het ook van belang dat er rekening gehouden wordt met het geestelijke aspect van de leerlingen. Hoe gaat het echt met ze en waar lopen ze tegenaan. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat ze thuis rustig aan het werk kunnen gaan en de ondersteuning krijgen die ze op dat moment nodig hebben. Daarin spelen de docenten en coaches een hele belangrijke rol.

“Ik ben trots op school en leerlingen: Thuisonderwijs hadden we op onze school snel voor elkaar. En de leerlingen kunnen vanuit thuis goed aan de slag. Ondanks dat we het goed voor elkaar hebben, gaat er niets boven live contact met de leerlingen en hopen we snel weer naar school te kunnen.” aldus docente lichamelijke opvoeding Willemien Jissink. Zij ziet dat ook met name bij haar vak er een uitdaging in zit om leerlingen thuis ook actief te laten zijn.

Voor Evelien Sloterdijk, docent Nederlands, is het wel anders nu ze thuis moet werken: “Heel gek om les te geven vanuit huis. Ik mis het contact met leerlingen, maar gelukkig is er via allerlei apps veel mogelijk. Ik ben trots op de leerlingen en hoe snel ze alles oppakken.” Juist in deze digitale tijd komt het leren op afstand tot zijn recht. Door de verschillende apps waar docenten en leerlingen gebruik van kunnen maken, is er een groot gat gevuld binnen de communicatie met leerlingen. Ook al zien de docenten ze niet meer in het echt, er blijft contact.

De examenregelingen zijn ondertussen ook bekend gemaakt, wat voor de leerlingen uit het examenjaar veel duidelijkheid biedt. De laatste toetsen worden ingepland en met het oog op de eindresultaten zijn er nog herkansingen mogen.

We hopen in juni alsnog de diploma’s uit te mogen reiken, zodat er voor iedere examenkandidaat een nieuwe start is na de zomervakantie op hun vervolgopleiding.

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk