MFC Nieuwsbrief 8

MFC Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief

Hierbij nieuwsbrief 8. Een nieuwsbrief in Coronatijd. Een onderwerp dat veel besproken is en zal worden in diverse media. In deze nieuwsbrief ontkomen wij er ook niet aan. Corona heeft effect op alles in ons leven. Zelfs op de zaken van het MFC. Hieronder leest u waarop en hoe.

MFC de Nieuwe Wierde en de Corona-crisis.

De Bouw
De maatregelen die door de Corona-crisis genomen moesten worden betekenden niet alleen dat de deuren op slot gingen maar hadden ook als gevolg dat de bouw nagenoeg stil kwam te liggen.
Gelukkig is na enige tijd in goed overleg met alle partijen de bouw weer beperkt opgepakt waardoor de nieuwe zaal en de ruimte achter de voormalige balie zo goed als klaar zijn.

De akoestische scheidingswand is inmiddels geplaatst als panelenwand tussen Het Dorpsplein en de nieuwe zaal. De panelenwand maakt het zeer geschikt om ongestoord in de beide zalen activiteiten te hebben, of open te zetten voor één grote zaal.

De buitenkant van de grote zalen zijn een mooi geheel geworden.

Overig 

Helaas heeft men met de verbouwing, van de ruimte waar de bibliotheek moet komen en de uitgifte hoek waar koffie en dranken geschonken moeten worden, nog niet kunnen starten. Er is nu wel druk overleg gaande wanneer daarmee begonnen kan worden.

En verder
We hopen natuurlijk allemaal dat de versoepeling van de Corona maatregelen positief uit zal pakken, dan zouden we als alles goed verloopt per 1 september weer kunnen gaan draaien.
Uiteraard zal dat dan wel moeten gebeuren met in acht neming van de regels van het RIVM. Ook de 1,5 meter samenleving blijft van kracht zolang er nog geen vaccin beschikbaar is.
Gasten en gebruikers van het MFC moeten zich veilig voelen, daartoe maakt het MFC een protocol, welke zich richt op afstand, hygiëne en bescherming.

Voor de vaste gebruikers van de huurruimtes of Het Dorpsplein gaan wij in gesprek met de contactpersonen om te zien wat het voor hun gaat betekenen om uitvoering te geven aan de activiteiten met in acht neming van de 1.5 meter regel. Ook de naleving hiervan en wie hierop gaat toezien wordt besproken.

Voor de gebruikers van Kerkplein 6 die per 1 september naar het MFC komen, gaan wij hetzelfde gesprek aan met de contactpersonen. Tevens gaan we kijken wanneer de materialen overgebracht kunnen worden.

Opening
De feestelijke opening van het MFC die in het najaar zou plaats vinden, wordt eerst uitgesteld. Met de werkgroep waren wij al bezig om activiteiten hiervoor te bedenken.
Wanneer de opening nu wel gaat plaats vinden is afhankelijk van de ontwikkeling en de verdere versoepeling van de Corona maatregelen.

We houden u op de hoogte!

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk