Samen sterk voor de belangen van Grijpskerk

Samen sterk voor de belangen van Grijpskerk

Nu Grijpskerk onderdeel geworden is van een veel grotere gemeente (eerst 1 van de 7 dorpen, nu 1 van 41 dorpen) is het nog belangrijker geworden om slagvaardig voor de belangen van ons dorp op te komen. Nog meer dan in het verleden is het van belang om op te komen voor de wensen en voornemens van de inwoners van Grijpskerk. We willen voor nu, maar ook in de toekomst een leefbaar Grijpskerk. Met het opstellen van het Dorpsmanifest is daar een eerste invulling aan gegeven.

De vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk en de stichting Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden hebben vorig jaar met hun leden het voornemen van samenvoeging besproken. Beide organisaties komen immers op hun eigen manier op voor de belangen van ons dorp. Er vindt daarom ook regelmatig afstemming met elkaar plaats, maar beide partijen willen slagvaardiger optreden door de krachten te bundelen.

De besturen van Dorpsbelangen en Dorpscoöperatie hebben de intentie uitgesproken om te fuseren, waarbij de wijze waarop verder moet worden uitgezocht. Daarom hebben zij een gezamenlijke werkgroep in het leven geroepen die de intentie tot samenwerking uitwerkt. Hoewel de exacte invulling en structuur nog niet geheel duidelijk is, is door de werkgroep wel nagedacht over de mogelijkheden. Zij zijn daarbij enthousiast geworden voor het model van een Dorpsraad. Deze nieuw te verkiezen Dorpsraad behartigt de belangen van iedereen en is hét aanspreekpunt voor instanties en inwoners. Daarbij zou het kunnen dat zo’n dorpsvertegenwoordiging beschikt over een budget om samen met betrokken partijen te kijken naar duurzame initiatieven om ons dorp leefbaar te houden. Dat zou kunnen betekenen dat iedere inwoner daarmee een eigen rol kan spelen in een gezond Grijpskerk.

Het voorstel tot “samensmelting” van de beide organisaties stond dit voorjaar op de agenda van de algemene ledenvergadering van beide organisaties. Helaas moesten deze vergaderingen door de coronacrisis worden afgelast. Beide besturen willen echter graag zo snel mogelijk dit model aan hun leden voorleggen. Hoewel e.e.a. afhangt van de ontwikkelingen rondom Corona, streven wij allebei ernaar om dit in het tweede deel van dit jaar te doen. Dan moet blijken wat de vervolgstappen zijn en in welk tempo deze stappen genomen gaan worden.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen? Neem dan contact op met een van de voorzitters van Dorpsbelangen en Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden, Johan Stevens of Joke Kraakman.

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk