College wil inkomensgrens huishoudens met kinderen verhogen naar 130% Wsm

College wil inkomensgrens huishoudens met kinderen verhogen naar 130% Wsm

Het college stelt de raad voor de inkomensgrens voor huishoudens met kinderen van alle minimaregelingen te verhogen naar 130% van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm) per 1 januari 2021. De verwachte extra kosten van € 150.000 verwerkt het college in de Begroting 2021. Daarnaast stelt het college voor de samenstelling van de minimaregelingen te herschikken per 1 januari 2021.

Maatwerk

De gemeente Westerkwartier wil een sociale gemeente zijn. Als inwoners zich niet zelfstandig, eventueel met behulp van het netwerk, kunnen redden, is de gemeente er als vangnet om te helpen. In het sociaal beleid kiest de gemeente voor maatwerk. Om te bepalen hoe de gemeente dat maatwerk inzet, onderzoekt zij gericht binnen welke kwetsbare groepen de meeste urgentie zit. Daarbij is specifieke aandacht voor werkende armen. Bij het zoeken naar urgentie kijkt de gemeente naar bestaande voorzieningen en brengt in kaart in welke mate daar gebruik van wordt gemaakt. Daar past de gemeente haar maatwerk op aan. Daarvoor kan zij verschillende instrumenten benutten. Daarbij onderzoekt de gemeente onder meer ook de instrumenten van de 130%-regeling en sociale ombudsfunctie.

 Inkomensgrens naar 130% Wsm

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het minimabeleid, het gebruik van inkomensondersteunende regelingen en de inkomenseffecten in de gemeente. Om terugval in inkomen voor deze doelgroep tegen te gaan en rekening houdend met de daarmee gepaard gaande kosten en de uitvoerbaarheid van de regelingen, stelt het college voor te kiezen voor het verhogen van de inkomensgrens van alle minimaregelingen naar 130% Wsm voor huishoudens met kinderen.

Herschikking minimaregelingen

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de verschillende regelingen elkaar deels overlappen. Dit geldt vooral voor de kindregelingen. Een huishouden met kinderen kan gebruikmaken van het Kindpakket, Stichting Leergeld en de tegemoetkoming voor kosten van de peuterspeelzaal en de schoolgaande kinderen. Ook zijn er regelingen vanuit de voormalige gemeenten die in andere regelingen kunnen opgaan. Het advies is het gehele scala aan minimaregelingen onder de loep te nemen en waar mogelijk minimaregelingen te bundelen. Door deze regelingen voor 1 januari 2021 te herschikken, voorkomt de gemeente ook dat ze extra uitvoeringskosten maakt in 2021.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk