Leefbaarheidsprijs gemeente Westerkwartier van start

Leefbaarheidsprijs gemeente Westerkwartier van start

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf vandaag (vrijwilligers)organisaties voordragen voor de Leefbaarheidsprijs 2020. Deze prijs looft de gemeente Westerkwartier vanaf nu elk jaar uit voor een vrijwilligersorganisatie die zich bijzonder heeft ingezet binnen de gemeente. De belangrijkste doelstelling voor het instellen van de Leefbaarheidsprijs is het stimuleren van (vrijwilligers) activiteiten, die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze gemeente. Dit kan op alle mogelijke terreinen zijn, zoals sport, welzijn, cultuur, milieu, zorg en veiligheid.

Procedure

Tot 5 oktober kunnen organisaties aangemeld worden. Een deskundige jury buigt zich vervolgens over de aanmeldingen. De jury nomineert drie voordrachten, die in aanmerking komen voor de Leefbaarheidsprijs. In oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnende organisaties ontvangen een oorkonde, een bedrag van € 500 (1e plaats) € 300 (2e plaats) of €200 (3e plaats).

Vrijwilligers en leefbaarheid

Voor een goed woon- en leefklimaat zijn allerlei voorzieningen nodig. Winkels, wegen, dorpshuizen, scholen en sportvoorzieningen, of juist een initiatief wat ontstaan is door het coronavirus bijvoorbeeld. Het verenigingsleven speelt hierbij een belangrijke rol. Veel voorzieningen kunnen niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Zij zijn voor de leefbaarheid van een dorp dus van groot belang. Het gemeentebestuur draagt deze mensen een warm hart toe en organiseert daarom de Leefbaarheidsprijs.

Voorwaarden

Het project/activiteit komt de leefbaarheid ten goede in de breedste zin van het woord. Het kan dus om van alles gaan, zolang er een positieve bijdrage aan de onderlinge verhouding tussen inwoners wordt geleverd. Alleen in de gemeente gevestigde organisaties en in de gemeente woonachtige personen komen voor een voordracht in aanmerking. Het gaat over vrijwilligerswerk en dus onbetaalde inzet, het voorgedragen project heeft geen winstoogmerk.

Aanmelden

Inwoners en organisaties kunnen het aanmeldingsformulier voor 5 oktober invullen. U kunt uw project of organisatie aanmelden op www.westerkwartier.nl/leefbaarheidsprijs. Ook aangemelde organisaties van eerdere jaren uit de voormalige gemeente Marum en Zuidhorn kunnen weer aangemeld worden.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend