Werkzaamheden parkeerterrein VV Grijpskerk

Werkzaamheden parkeerterrein VV Grijpskerk

Onlangs is gestart met de herbestrating van het parkeerterrein nabij de voetbalvereniging. Het parkeerterrein wordt in de weekenden intensief gebruikt door bezoekers van de verschillende sportverenigingen in het sportpark ‘de Enk’. Buiten het weekend om gebruiken diverse forensen het terrein om hun auto te parkeren voordat ze met de trein reizen.

De huidige bestrating ligt er al vele jaren en het werd daarom tijd om het terrein opnieuw in te richten. Daarbij is nadrukkelijk oog geweest voor de parkeerdruk die er regelmatig is in het sportpark. Ook is gekeken naar de rol die ook de Spelweek speelt. Immers, de Spelweek gebruikt het terrein in de zomerperiode voor verschillende activiteiten. Om die reden zijn zowel de voetbalvereniging, de Spelweek en Dorpsbelangen Grijpskerk betrokken geweest bij de gesprekken met de gemeente over de herbestrating.

Parkeerdruk komende weken
Met de start van het voetbalseizoen bestaat de kans dat er vooral in de weekenden de nodige parkeerdruk op het sportpark komt.  Juist door corona zullen meer mensen (individueel) met de eigen auto richting het voetbalcomplex gaan. Houd er rekening mee dat het terrein op dit moment (nog) niet de gebruikelijke parkeerruimte biedt. Bezoekers uit Grijpskerk en directe omgeving doen er daarom verstandig aan om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Over enkele weken is de herbestrating klaar en is er meer parkeerruimte beschikbaar.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend