Inspraak concept Woonvisie Westerkwartier 2020-2025

Inspraak concept Woonvisie Westerkwartier 2020-2025

De huidige woonvisie voor het Westerkwartier is in 2015 vastgesteld. Sinds 2015 is er veel
veranderd op de woningmarkt. De maatschappij is veranderd en daarmee ook de behoeften
en wensen vanuit de samenleving. Daarnaast zijn ook de regels gewijzigd. De huidige
woonvisie is verouderd. De gemeenteraad heeft daarom besloten, dat er een nieuwe
woonvisie moest komen. Op basis van de resultaten van een woningmarktonderzoek en de
bijdragen van diverse partijen is een nieuwe woonvisie voor de gemeente Westerkwartier
opgesteld.

Inhoud
Het concept van de woonvisie beschrijft het beleid op het gebied van wonen in het
Westerkwartier voor de komende vijf jaar. Het beleid geeft handvatten om in te spelen op
de woonopgaven die in ons gebied en de afzonderlijke dorpen leven. Met deze nieuwe
woonvisie spelen we in op de actuele ontwikkelingen en komen de woningbehoefte en de
bestaande woningvoorraad aan bod. Ook andere thema’s zoals veilig wonen,
betaalbaarheid en duurzaamheid komen in deze woonvisie aan bod. In de visie staan
ambities en doelstellingen met daarbij acties om deze doelstellingen te bereiken.

Vrij voor inspraak
We geven graag iedere belangstellende de mogelijkheid kennis te nemen van de woonvisie
en daarop een reactie te geven. Deze reacties nemen we mee in de raadsbehandeling van
de visie.
• De inspraakreactie kunt u sturen naar: het college van burgemeester en wethouders
van het Westerkwartier, t.a.v. team Wonen, Postbus 100, 9350 AC in Leek.
• De inspraakreactie kunt u ook mailen naar: info@westerkwartier.nl onder
vermelding van ‘Inspraakreactie Woonvisie 2020’.
• Voor informatie of het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen
met het KCC (tel. 14 0594).

Reageren tot en met 3 november 2020
Het concept van de Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 ligt vanaf 23 september tot en
met 3 november 2020 ter inzage. Inzien kan via:
• een bezoek aan het gemeentehuis in Zuidhorn (bezoekadres: Hooiweg 9) of Leek
(bezoekadres: Tolberterstraat 66) tijdens openingstijden;
• de gemeentelijke website: http://www.westerkwartier.nl/woonvisie

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend