Gemeente Westerkwartier verrast over mogelijke nieuwe invulling gasopslag Grijpskerk

Gemeente Westerkwartier verrast over mogelijke nieuwe invulling gasopslag Grijpskerk

Het college van de gemeente Westerkwartier is verrast over de opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om te onderzoeken of het mogelijk is om laagcalorisch op te slaan in gasopslaglocatie Grijpskerk. In de brief aan de Tweede Kamer over het gaswinningsniveau in Groningen 2020-2021 geeft de minister aan dat onderzocht wordt of de gasopslaglocatie Grijpskerk bij kan dragen aan een snellere sluiting van het Groningenveld.

“Dit roept alleen maar meer vragen op”

“Samen met de regio zijn wij blij met de versnelde afbouw van winning uit het Groningenveld, waar ook de gemeente Westerkwartier zich hard voor heeft gemaakt,” aldus wethouder Hielke Westra. “Maar ik ben verrast dat het ministerie nu laat onderzoeken of de locatie Grijpskerk ingezet kan worden als opslag van laagcalorisch gas, terwijl het nu een opslaglocatie is van hoogcalorisch gas.”

Begin 2019 gaf de NAM aan dat het vanuit commerciële overwegingen wil stoppen met het opslaan van hoogcalorisch gas en voornemens is het onderliggende gas te gaan winnen. De gemeente Westerkwartier is naar aanleiding hiervan een traject gestart om samen met de omliggende dorpen na te denken over de toekomstige invulling van de opslaglocatie. Wethouder Westra: “Pas in het voorjaar van 2020 gaf de minister aan geen onomkeerbare besluiten te willen nemen over de gasopslag in Grijpskerk. Rond de zomer zou duidelijk worden wat de toekomst van de locatie is. Ik vind het vervelend dat met het aangekondigde onderzoek die duidelijkheid er voorlopig nog niet komt. Sterker nog, het roept alleen maar meer vragen op. Over deze vragen gaan we dan ook met de minister in gesprek.”

Gesprek met de minister

Wethouder Westra wil antwoord op de vraag wat het precies betekent als laagcalorisch gas wordt opgeslagen in een veld waar nu nog hoogcalorisch gas opgeslagen ligt, om welke hoeveelheden het gaat en hoe dit zich verhoudt tot het opslagplan en de vergunning. Ook wil hij weten wanneer het onderzoek is afgerond en wanneer een besluit wordt genomen, zodat inwoners de duidelijkheid krijgen waar ze recht op hebben.

Ook onduidelijkheid over schadeafhandeling

Naast de onduidelijk over de opslaglocatie Grijpskerk, is er ook onduidelijkheid over de schadevergoeding voor aardbevingsschade. Zo heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in augustus van dit jaar de schadeopname en schadeafhandeling tijdelijk ‘on hold’ gezet. Wethouder Westra: “Ook over dit onderwerp is veel onduidelijkheid en leven veel vragen onder onze inwoners. We blijven samen met de gemeenten Noordenveld, Pekela en de provincie Drenthe erop aandringen dat snel duidelijk wordt wanneer de schadeopname en schadeafhandeling weer hervat wordt. Wij hebben hierover op korte termijn een gesprek met het IMG.”

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend