Nieuws van IJsvereniging “De Vriendschap”, Grijpskerk, e.o

Nieuws van IJsvereniging “De Vriendschap”, Grijpskerk, e.o

Inning contributie en Algemene Ledenvergadering van de ijsvereniging “De Vriendschap”

Aankomende periode worden de contributie- en donateursgelden ten behoeve van IJsvereniging “De Vriendschap”, Grijpskerk, e.o. geïnd. Dankzij u heeft Grijpskerk een gezellige ijsbaan en kantine accommodatie. De vereniging kan niet zonder uw geldelijke steun!

Het is in verband met het virus helaas niet mogelijk om dit jaar huis aan huis de contributie te komen ophalen. In plaats daarvan vragen wij u de contributie/donatie over te maken. Alle leden en donateurs krijgen binnenkort een brief met uitleg en rekeningnummer van de vereniging.

De Algemene ledenvergadering als start voor het nieuwe verenigingsjaar zal dit jaar niet fysiek plaatsvinden. De notulen van vorig jaar en het jaarverslag worden u hieronder aangeboden. De kascommissie gaat op de normale wijze de kas controleren.

Ik ga er van uit dat alle leden en donateurs aan dit verzoek gehoor zullen geven. De overschrijving geldt als toegangskaart tot de ijsbaan.

Vriendelijke sportgroet van het bestuur van de ijsvereniging,

Namens deze,

Jan Werners, voorzitter

In de bijlage de Notulen Jaarvergadering en het Jaarverslag

notulen jaarvergadering 2019

Jaarverslag IJsvereniging

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk