Woningbouw in Grijpskerk 2020 en betrokken en geïnteresseerde inwoners gezocht

Woningbouw in Grijpskerk 2020 en betrokken en geïnteresseerde inwoners gezocht

Op 17 november jl had een delegatie van Dorpsbelangen Grijpskerk en Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden een gesprek met wethouder mw Geertje Dijkstra-Jacobi en een aantal ambtenaren over de stand van zaken rond de woningbouw in Grijpskerk.

Aan de orde kwamen onder meer locatie Meindertsma, waar nu binnen afzienbare tijd echt gebouwd kan worden, is de verwachting. Een heel lang levende wens van de inwoners wordt daarmee eindelijk vervuld. Daarnaast is gesproken over mogelijke woningbouwplannen en locaties in Grijpskerk voor de nabije toekomst. Wat is haalbaar, nodig en wenselijk etc.  Om de ideeën daarover voor en met inwoners goed uit te werken is door de dorpsvertegenwoordigers aan de gemeente voorgesteld een dorpswerkgroep in te stellen.

Een werkgroep, bestaande uit 5 tot 7 mensen, waar zowel jongeren als ouderen in vertegenwoordigd zijn. Inwoners die betrokken zijn bij en belangstellend zijn in de toekomst van het dorp Grijpskerk, zeker waar het om woningbouw gaat.

De gemeente zal op afroep de werkgroep willen bijpraten/bijstaan over de ontstane ideeën. Kortom meldt u aan en praat en denk mee over wonen in Grijpskerk. Wij rekenen op u redactie@grijpskerkverbonden.nl

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend