GroenLinks: meer oog voor betere maatregelen en omwonenden vangrail

GroenLinks: meer oog voor betere maatregelen en omwonenden vangrail

De gemeenteraad van Westerkwartier heeft met de meerderheid van de coalitiepartijen een voorstel van het college van burgemeester en wethouders aangenomen om een vangrail langs het Van Starkenborghkanaal (Gaarkeuken-Stroobos) te plaatsen.

Het wijzigingsvoorstel van GroenLinks, VVD en D66 werd afgewezen. Daarin werd wel rekening gehouden met de bezwaren van omwonenden en aandacht besteed aan andere misschien zelfs gevaarlijker situaties in Westerkwartier. 

GroenLinks raadslid Aartjan Feitsma: “Na onderzoek in 2018 bleek dat een vangrail slechts schijnveiligheid oplevert. Men zou harder gaan rijden en de kans op botsingen zou groter worden. Daarom besloot de voormalige gemeente Grootegast geen vangrail te plaatsen. Aan die feiten en argumenten is tot nu toe nog niets veranderd. In een vergelijkbare situatie langs het Aduarder Diep is 60 kilometer ingevoerd en blijkt een vangrail niet nodig. Hoe kan het dat er nu toch voor het Van Starkenborghkanaal een ander besluit is genomen?

Verder is het zaak dat we alle onveilige verkeersknelpunten in onze gemeente in beeld hebben. We moeten dan de ergste het eerste aanpakken. GroenLinks wil de verkeersveiligheid voor alle Westerkwartierders zo veel mogelijk verbeteren. Dat gebeurt nu niet.

Het is jammer dat het college en de coalitiepartijen niet goed luistert naar de omwonenden. Ze doen geen recht aan de bezwaren van de omwonenden. Voor hun huizen en bedrijven is er al een hoge aarden wal met een hek erop. Bovendien is de berm daar breder. Dáár een vangrail plaatsen vergroot in ieder geval de onveiligheid.

We zijn wel blij met de belofte van de wethouder om ook andere veiligheidsmaatregelen op de weg te nemen met onder meer snelheidsbeperking en betere bescherming van fietsers. De GroenLinks-fractie zal de uitvoering hiervan kritisch volgen.”

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk