Werkgroep “Wonen”

Werkgroep “Wonen”

In de vorige Grijpskerker hebben de Vereniging Dorpsbelangen en de Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden dorpsgenoten opgeroepen zich kandidaat te stellen  voor de werkgroep “wonen”. Deze oproep heeft succes gehad. Inmiddels is er een werkgroep gevormd die uit zeven mensen bestaat:

  • Ans Arkema (Dorpsbelangen)
  • Roelof Bosma (Dorpscoöperatie)
  • Halbe Bremer
  • Josca Brouwes- Walda
  • Jaap Fijma
  • Lies Notebomer
  • Jouke van der Veen.

We zijn zeer tevreden over de samenstelling van deze nieuwe werkgroep. Naast een grote gedrevenheid en enthousiasme om met het onderwerp aan de slag te gaan, kent de werkgroep een grote diversiteit qua leeftijd, achtergrond, kwaliteiten en interesses.

De groep gaat namens de beide organisaties de woningbouw in Grijpskerk stimuleren. 

Er gaat onderzoek worden gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van de ideeën die er al liggen en de resultaten hiervan omzetten in concrete plannen. Daarnaast heeft de werkgroep ook de rol van aanjager waar het gaat om het realiseren deze plannen. De dorpsbewoners worden zo veel mogelijk bij dit proces betrokken. 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend