Nieuwbouwplan Meinderstma kan doorgaan

Nieuwbouwplan Meinderstma kan doorgaan

De ontwikkelingen voor woningbouw aan de oostkant van Grijpskerk kunnen doorgaan. Dit is mogelijk nadat de Raad van State woensdag besloot bezwaren als ongegrond te verklaren. In het zogenaamde plan Meindertsma moeten 25 nieuwbouwhuizen verrijzen.

De eerste plannen voor nieuwbouw op die locatie zijn al jaren oud. Ongeveer twee jaar geleden ondertekenden de gemeente en de projectontwikkelaar een akkoord om de plannen door te zetten. Ook de gemeenteraad zag de ontwikkeling voor woningbouw zitten.

Enkele tegenstanders zagen het soort woningen niet zitten zoals in de plannen werd beschreven. Zij stapten eind 2020 naar de Raad van State. Die deed donderdag uitspraak. In die uitspraak komt onder meer naar voren: “Het bestemmingsplan, waarmee wordt voorzien in 25 vrijstaande en halfvrijstaande woningen, sluit aan bij deze behoefte. De raad stelt dat 60 belangstellenden op de lijst staan voor een woning binnen het plangebied, waarvan 2/3e uit Grijpskerk komt. Hiermee is volgens de raad duidelijk dat het plan voorziet in een lokale vraag.”

Dorpsbelangen en de dorpscoöperatie vragen al langer aandacht voor bewoning in het dorp. Johan Stevens, voorzitter van Dorpsbelangen Grijpskerk: “Het is al langere tijd bekend dat er sterke behoefte is aan woningbouw in Grijpskerk. Voor de toekomst van het dorp is het goed dat dit plan nu verder door kan gaan. Maar we begrijpen ook dat er in sommige huishoudens teleurstelling is over de uitspraak. Wij blijven als belangenbehartiger de situatie in het dorp in de gaten houden en hopen op verdere ontwikkelingen. Daar hoort ook zekerheid bij als het gaat om kwalitatief hoogwaardige huisvesting voor basis- en middelbaar onderwijs”.

Wat het tijdspad is voor de aanstaande nieuwbouw is nog niet bekend.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend