Algemene Ledenvergadering Dorpscoöperatie

Datum 12 maart 2020
Tijd 20:00

Aan:               Alle leden van dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden
Van:               Het bestuur
Betreft:          Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dorpscoöperatie
                       Datum: 12 maart 2020
Tijd:       20.00
uur  Inloop: 19.45 uur
                       Plaats:   De Nieuwe Wierde.

Beste Mensen,

Hierbij nodigen we u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Dorpscoöperatie. We blikken deze avond terug op 2019 en kijken vooruit naar 2020. Daarnaast vinden we het van belang om met u in gesprek te gaan over de voorgenomen fusie met Dorpsbelangen. Ook willen we graag van u weten welke verbindende activiteit(en) we het komende jaar voor onze leden kunnen organiseren.
Het is de bedoeling dat we er een informatieve en gezellige avond van maken.

Graag tot 12 maart,
Het bestuur van dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden
AGENDA

Algemene  Ledenvergadering
dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden

INLOOP vanaf 19.45 uur

 1. Opening
 2. Verslag algemene ledenvergadering van 28 maart 2019*.
 3. Bestuurszaken
  – Conform het schema van aftreden, treedt Bé Pelster dit jaar af als penningmeester. Bé is herkiesbaar.
  – Het bestuur wil graag Avelien Willekes als nieuw bestuurslid voordragen.
  – Tegenkandidaten kunnen zich tot de dag voorafgaande aan de vergadering melden bij de voorzitter van de Dorpscoöperatie voorzitter@grijpskerkverbonden.nl of bij het Dorpsloket.
 4. Jaarverslag 2019*
 5. Jaarplan/begroting 2020: Alleen ga je sneller, samen kom je verder*.
 6. Voorgenomen fusie Dorpscoöperatie en Dorpsbelangen:
  – Presentatie door afgevaardigden van beide organisaties.
  – Gelegenheid om vragen te stellen.
 7. Rondvraag

  PAUZE

 8. In gesprek met het bestuur:
  Onder genot van een hapje en een drankje kunt u in kleine groepen in gesprek met de zes bestuursleden
  – Zijn er nog zaken die u aan het bestuur wilt meegeven die u belangrijk vindt waar het gaat om het Dorpsloket en om het voorgenomen fusietraject met Dorpsbelangen?
  – Als het gaat om een verbindende activiteit, waar gaat uw voorkeur dan naar uit?

– Lezing
– Pub quiz over het dorp
– Tuinenroute of cultureel rondje door het dor
– Anders
9. Sluiting

*De onderliggende stukken zijn beschikbaar op de website van dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden. Heeft u geen toegang tot de website en wilt u toch de stukken inzien, dan kunt u dit bij het Dorpsloket aangeven. De stukken worden u dan thuisbezorgd

Vandaag in Grijpskerk

 • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk